چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر سمیرم سمیرم

مدرسه حرفه ای خیام
حرفه ای خیام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان سمیرم
مدرسه فنی آیت الله کاشانی
فنی آیت الله کاشانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان سمیرم
مدرسه 15 خرداد حیدرآباد آقداش
15 خرداد حیدرآباد آقداش
مختلط - دبستان اصفهان سمیرم
مدرسه آزادی اسدآباد
آزادی اسدآباد
مختلط - دبستان اصفهان سمیرم
مدرسه مهدیه
مهدیه
دخترانه - دبستان اصفهان سمیرم
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - دبستان اصفهان سمیرم
مدرسه هاشمیه
هاشمیه
دخترانه - دبستان اصفهان سمیرم
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دبستان اصفهان سمیرم
مدرسه شهدای وردشت
شهدای وردشت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه فردوس
فردوس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه شهدای کوی ماندگار
شهدای کوی ماندگار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه بانو فاطمه صادقی
بانو فاطمه صادقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه نیرومند
نیرومند
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه سجاد
سجاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان سمیرم
مدرسه گوهر عباس قاسم
گوهر عباس قاسم
مختلط - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه ادب
ادب
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه استثنایی باغچه بان
استثنایی باغچه بان
مختلط - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه آمنه
آمنه
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه شهید افشاری
شهید افشاری
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه شهید ابراهیم طائی
شهید ابراهیم طائی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان سمیرم
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر سمیرم سمیرم را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر سمیرم سمیرم انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر سمیرم سمیرم ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر سمیرم سمیرم را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.