جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر میانه

مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی میانه
مدرسه بهشت امیر 2
بهشت امیر 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی میانه
مدرسه ايثار
ايثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی میانه
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی میانه
مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی میانه
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه زینب کبری 2
زینب کبری 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه فاطمه الزهرا 1
فاطمه الزهرا 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه قدس
قدس
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه شهید دکتر نیکنامی
شهید دکتر نیکنامی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه ثارالله
ثارالله
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه فرهنگ 1
فرهنگ 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه شهید میانجی
شهید میانجی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه بنیاد 15خرداد توپقره
بنیاد 15خرداد توپقره
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه برهان کوهستانق
برهان کوهستانق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آیندگان
آیندگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آیت اله مدنی
آیت اله مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آیت اله شهید بهشتی
آیت اله شهید بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آزرم
آزرم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آزادی زرده ملک
آزادی زرده ملک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آرامش المهدی
آرامش المهدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه آذرپی دریندرق
آذرپی دریندرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه ایثار 1 میانه
ایثار 1 میانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه انصارداوند
انصارداوند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه امداد کریم آباد
امداد کریم آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه الله داد
الله داد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه الغدیر صورنا کهل
الغدیر صورنا کهل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه اقطورق
اقطورق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه افضل
افضل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه استقلال ارباط
استقلال ارباط
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه ارغوان نو
ارغوان نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه احسان
احسان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه احزاب قلجچی
احزاب قلجچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه اجتهاد یدی بلاغ
اجتهاد یدی بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه اتحاد کهبنان
اتحاد کهبنان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه ینگی کند
ینگی کند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه همپا
همپا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه هلاج علیا
هلاج علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه هلاج سفلی
هلاج سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه هش آباد
هش آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه هاشمیه
هاشمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه نیمه شعبان
نیمه شعبان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه نیلوفران
نیلوفران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه نوبهار دانش
نوبهار دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه مهیا مهر
مهیا مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه مهر خاتم النبیاء
مهر خاتم النبیاء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه مومنون قلعه قائین
مومنون قلعه قائین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه موسی بلاغی
موسی بلاغی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه معراج زرشلو
معراج زرشلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه معادکهریز
معادکهریز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
مدرسه لقمان شمی کندی
لقمان شمی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی میانه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر میانه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر میانه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر میانه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر میانه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.