شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کلیبر

مدرسه علویه 2
علویه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه پدیده ارس
پدیده ارس
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه امام زاده قاسم
امام زاده قاسم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه استقامت
استقامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ابوریحان عربشاه
ابوریحان عربشاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ابوجعفر
ابوجعفر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ابوالنصر
ابوالنصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه یوم الله
یوم الله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه هشتم شهریور
هشتم شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ونک 1
ونک 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه وحید
وحید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه نوزده آذر
نوزده آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه نورطوبی
نورطوبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه نورابرار
نورابرار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه نجیب
نجیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه منتظر قائم
منتظر قائم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مرتضی
مرتضی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه مجلسی
مجلسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه قدوسی
قدوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه فلق دانش
فلق دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه علی اکبر
علی اکبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه ظفر
ظفر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه صفا
صفا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه صبر
صبر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه صادق
صادق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید میرزازاده
شهید میرزازاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید مهدی
شهید مهدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید مولایی
شهید مولایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید موسی پور
شهید موسی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
مدرسه شهید محمودیان
شهید محمودیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی کلیبر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کلیبر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کلیبر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کلیبر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر کلیبر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.