چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ونک

تور مجازی مدرسه نرجسفیلم معرفی نرجسمدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه روزبه
روزبه
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 3
مدرسه معرفت
معرفت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه کمیل
کمیل
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه پند
پند
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه روزبه
روزبه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه علامه طباطبایی واحد ونک
علامه طباطبایی واحد ونک
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه سلام ونک
سلام ونک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه مفید 3
مفید 3
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه معرفت
معرفت
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه بامداد پارسی
بامداد پارسی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه توسعه
توسعه
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه نخبگان پند
نخبگان پند
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ونک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ونک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ونک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده ونک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.