دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر باغ بهادران

مدرسه فنی کاظمی
فنی کاظمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان باغبادران
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان باغبادران
مدرسه مهدیه
مهدیه
مختلط - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه بهار
بهار
مختلط - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه یاسر چم طاق
یاسر چم طاق
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه مکتبی
مکتبی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه مقداد کچوئیه
مقداد کچوئیه
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه قدسیه
قدسیه
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید آیت ا... غفاری
شهید آیت ا... غفاری
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید امیری
شهید امیری
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهیده ملک آباد
شهیده ملک آباد
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید یعقوبی
شهید یعقوبی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه سید وهاب سجادیه
سید وهاب سجادیه
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه رحمت
رحمت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه حضرت معصومه هاردنگ
حضرت معصومه هاردنگ
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه حضرت حمزه (ع)
حضرت حمزه (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه جوادیه
جوادیه
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه توحید پرکستان
توحید پرکستان
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه ایمان دورباط
ایمان دورباط
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه امید انقلاب
امید انقلاب
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه حاج نصراله فتحی
حاج نصراله فتحی
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه بزرگمهر
بزرگمهر
نامشخص - دبستان اصفهان باغبادران
مدرسه زنده یاد علی فضیلی
زنده یاد علی فضیلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان باغبادران
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان باغبادران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر باغ بهادران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر باغ بهادران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر باغ بهادران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر باغ بهادران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.