چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر ساری ناحيه

مدرسه کاردانش حضرت زهرا (س)
کاردانش حضرت زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش امام محمدباقر (ع)
کاردانش امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش امام صادق (ع)
کاردانش امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش عفاف
کاردانش عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران ناحيه 2
مدرسه کشاورزی شهید بهشتی
کشاورزی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه دانش وفن
دانش وفن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه حاج احمد خلیلی
حاج احمد خلیلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه سوره
سوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه تربیت بدنی داراب
تربیت بدنی داراب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران ناحيه 2
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهدای صنایع چوب و کاغذ مازندران
شهدای صنایع چوب و کاغذ مازندران
مختلط - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید احتشامی
شهید احتشامی
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید حق شناس
شهید حق شناس
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه بنیاد 15 خرداد
بنیاد 15 خرداد
مختلط - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه نخبگان
نخبگان
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه کیمیای علم
کیمیای علم
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه نزهت
نزهت
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید سلیمانی 1
شهید سلیمانی 1
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید خوش اندام
شهید خوش اندام
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه خدام
خدام
دخترانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه نخبگان
نخبگان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه مهرگان
مهرگان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه فرصت سبز
فرصت سبز
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه عرفان
عرفان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه آیندگان
آیندگان
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه پیام انقلاب
پیام انقلاب
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه دیباگران
دیباگران
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه سعادت
سعادت
پسرانه - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه ورکی
ورکی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه مرحوم عظیم محمودی
مرحوم عظیم محمودی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه مرحوم امینی آهی دشت
مرحوم امینی آهی دشت
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه قائم مقام
قائم مقام
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه علیم
علیم
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه علیپور
علیپور
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه علم وزندگی
علم وزندگی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید نیکخو پهنه کلا
شهید نیکخو پهنه کلا
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید نصیری دازمیرکنده
شهید نصیری دازمیرکنده
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید میوه چین
شهید میوه چین
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید مومنی شکتا
شهید مومنی شکتا
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید معصومی قاجارخیل
شهید معصومی قاجارخیل
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید مرادی
شهید مرادی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید مدنی سرخ کلا
شهید مدنی سرخ کلا
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید محمودیان طوقدار
شهید محمودیان طوقدار
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید محمدی هولارپائین
شهید محمدی هولارپائین
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید محمدی بندارخیل
شهید محمدی بندارخیل
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید ماجو
شهید ماجو
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید کلامی رودپشت
شهید کلامی رودپشت
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید کاظمی عباسعلی کش
شهید کاظمی عباسعلی کش
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید قائمی
شهید قائمی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید فرهادی دیوکتی
شهید فرهادی دیوکتی
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید غلامی لله مرز
شهید غلامی لله مرز
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید غفاری سیدمحله
شهید غفاری سیدمحله
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
مدرسه شهید عبداله حق شناس باریک آبسر
شهید عبداله حق شناس باریک آبسر
نامشخص - دبستان مازندران ناحيه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر ساری ناحيه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر ساری ناحيه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر ساری ناحيه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر ساری ناحيه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.