پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر پیربکران

مدرسه کاردانش امین
کاردانش امین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان پیربکران
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان پیربکران
مدرسه شهید شرافت ونهر
شهید شرافت ونهر
مختلط - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه مقداد سمسان
مقداد سمسان
مختلط - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه نور کرافشان
نور کرافشان
مختلط - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه ایمان فرتخون
ایمان فرتخون
مختلط - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه رسالت
رسالت
پسرانه - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه نرجس خاتون باغکومه
نرجس خاتون باغکومه
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه معصومیه مهرگان 2
معصومیه مهرگان 2
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه گلستان 2
گلستان 2
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه گل بهار
گل بهار
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه علامه طباطبایی طاد 1
علامه طباطبایی طاد 1
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه عفاف علیشاهدان
عفاف علیشاهدان
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه عسگریه
عسگریه
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه شهید عراقی سهر و فیروزان
شهید عراقی سهر و فیروزان
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه شهید حسینی حبیب آباد
شهید حسینی حبیب آباد
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه شهید اژه ای قلعه سرخ
شهید اژه ای قلعه سرخ
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه سید مرتضی پیربکران
سید مرتضی پیربکران
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه سلمان فارسی سیاه افشار
سلمان فارسی سیاه افشار
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه سعدی اجگرد
سعدی اجگرد
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه سعادت خوانسارک
سعادت خوانسارک
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه سجاد سهلوان 1
سجاد سهلوان 1
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه رضویه
رضویه
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه رزمندگان اسلام
رزمندگان اسلام
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه خدیجه کبری پلارت
خدیجه کبری پلارت
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه حضرت رقیه جوچی
حضرت رقیه جوچی
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه حجاب رارا
حجاب رارا
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه حامی
حامی
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه توحید تمندگان
توحید تمندگان
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه بهشت پیربکران
بهشت پیربکران
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه آسیه سهلوان
آسیه سهلوان
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه ایرانکوه آبنیل
ایرانکوه آبنیل
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه امام باقر (ع)
امام باقر (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه 19 دی کلیسان
19 دی کلیسان
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه پاسداران طاد 1
پاسداران طاد 1
نامشخص - دبستان اصفهان پیربکران
مدرسه مولوی
مولوی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه فرصت
فرصت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه صراط نور
صراط نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه شهید زاهدی
شهید زاهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه پردیس
پردیس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه امام موسی كاظم (ع)
امام موسی كاظم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه امام حسن عسكری (ع)
امام حسن عسكری (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
مدرسه ابوذرتمندگان
ابوذرتمندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان پیربکران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر پیربکران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر پیربکران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر پیربکران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر پیربکران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.