جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر زارچ

مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد زارچ
مدرسه كاردانش آیت الله خامنه ای
كاردانش آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد زارچ
مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد زارچ
مدرسه شهید محمد کاظم ابوترابی زارچی
شهید محمد کاظم ابوترابی زارچی
پسرانه - دبستان یزد زارچ
مدرسه 15 خرداد سرچشمه
15 خرداد سرچشمه
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه محبت
محبت
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه گودرزی
گودرزی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید ناصر کریمی
شهید ناصر کریمی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید اخوان رحیمی
شهید اخوان رحیمی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید دهستانی
شهید دهستانی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شریعتمداری
شریعتمداری
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه دوستی
دوستی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید صمدی
شهید صمدی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه جمیله کریمی زارچ
جمیله کریمی زارچ
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه ادب اله آباد
ادب اله آباد
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید ناصر کریمی
شهید ناصر کریمی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید محمد کریمی
شهید محمد کریمی
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهید عامل هوشمند
شهید عامل هوشمند
نامشخص - دبستان یزد زارچ
مدرسه شهیدان طاهری زاده
شهیدان طاهری زاده
پسرانه - دبستان یزد زارچ
مدرسه حضرت علی بن ابیطالب (ع)
حضرت علی بن ابیطالب (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه طالقانی
طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه شهیدان شریفی
شهیدان شریفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد زارچ
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه شهید محمد حسین ذاکری
شهید محمد حسین ذاکری
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه شهید ترابی
شهید ترابی
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه شهیدان کلانتری
شهیدان کلانتری
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد زارچ
مدرسه شهید محمدرضا خسروی
شهید محمدرضا خسروی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد زارچ
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر زارچ را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر زارچ انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر زارچ ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر زارچ را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.