دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لیکک بهمئی

مدرسه کاردانش عفاف
کاردانش عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فنی و حرفه ای فارابی
فنی و حرفه ای فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شمیم یاس
شمیم یاس
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه نوآوری
نوآوری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه میرزا رضای کرمانی
میرزا رضای کرمانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه لادن بهمئی
لادن بهمئی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه قاضی طباطبائی
قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فیضیه
فیضیه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه صالح تنگ بن
صالح تنگ بن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شیخ محمد خیابانی
شیخ محمد خیابانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شیخ عطار نیشابوری
شیخ عطار نیشابوری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید ویسی
شهید ویسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید نورالدینی
شهید نورالدینی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید مظلوم
شهید مظلوم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید فردایی
شهید فردایی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید علی محمدی
شهید علی محمدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید ظفر کریمی خشاب
شهید ظفر کریمی خشاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لیکک بهمئی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لیکک بهمئی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لیکک بهمئی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لیکک بهمئی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.