یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر راین

مدرسه کاردانش ریحانه
کاردانش ریحانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راین
مدرسه کاردانش آیندگان
کاردانش آیندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان راین
مدرسه شهید جهان بین
شهید جهان بین
پسرانه - دبستان کرمان راین
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه نبوت دودران
نبوت دودران
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه عمار یاسر بابینی
عمار یاسر بابینی
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه صاحب الزمان صاحب آباد
صاحب الزمان صاحب آباد
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید نواب صفوی زارچوئیه
شهید نواب صفوی زارچوئیه
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید دیالمه ده میرزا
شهید دیالمه ده میرزا
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید رضایی
شهید رضایی
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید مفتح گودر
شهید مفتح گودر
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید مسعود نقدی
شهید مسعود نقدی
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید قریه ملکی ده ملک
شهید قریه ملکی ده ملک
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید شهاب حسین پور
شهید شهاب حسین پور
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید سیرگانی
شهید سیرگانی
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهیدان کمالی
شهیدان کمالی
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید فهمیده قصرمیان
شهید فهمیده قصرمیان
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید باهنر گروه
شهید باهنر گروه
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه سلمان فارسی قصرفلنج
سلمان فارسی قصرفلنج
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه حر گهوئیه
حر گهوئیه
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه اردیبهشت عباس آباد کوه
اردیبهشت عباس آباد کوه
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه ابوذر توتک
ابوذر توتک
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان کرمان راین
مدرسه شهید علیرضا چکشیان
شهید علیرضا چکشیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه بحرالعلوم
بحرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان راین
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه شهید ناظری
شهید ناظری
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه جابرابن حیان
جابرابن حیان
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه باقر العلوم (ع)
باقر العلوم (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان راین
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر راین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر راین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر راین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر راین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.