یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر بهشهر

مدرسه کاردانش شهید هاشمی نژاد
کاردانش شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش شهید خاسب
کاردانش شهید خاسب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش رحمت اله خدادادی زاغمرز
کاردانش رحمت اله خدادادی زاغمرز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش حضرت مریم
کاردانش حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش بعثت زاغمرز
کاردانش بعثت زاغمرز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش آیت اله نصیری شبانه روزی
کاردانش آیت اله نصیری شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش آیت الله برهانی
کاردانش آیت الله برهانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش امام محمدباقر (ع)
کاردانش امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه کاردانش ابن سینا
کاردانش ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بهشهر
مدرسه حرفه ای شیخ فضل الله لندی
حرفه ای شیخ فضل الله لندی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بهشهر
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بهشهر
مدرسه علم وصنعت
علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بهشهر
مدرسه پيام
پيام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بهشهر
مدرسه حرفه ای علی اکبر حسنی
حرفه ای علی اکبر حسنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بهشهر
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
دخترانه - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه وحدت اسلامی قره تپه
وحدت اسلامی قره تپه
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه نوبهاران بهشهر
نوبهاران بهشهر
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه نمک چال
نمک چال
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه نسیبه حسین آباد
نسیبه حسین آباد
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه مکتب توحید
مکتب توحید
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه کارمفر زیروان
کارمفر زیروان
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه قدس بهشهر
قدس بهشهر
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه قائم رستمکلا
قائم رستمکلا
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه فضیلت علی تپه
فضیلت علی تپه
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه فردوسی 2
فردوسی 2
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه علم وایمان زاغمرز
علم وایمان زاغمرز
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شیخ محله
شیخ محله
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شیخ عطار نیشابوری زاغمرز
شیخ عطار نیشابوری زاغمرز
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهیدان رضیعی
شهیدان رضیعی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید یوسفی بیشه بنه
شهید یوسفی بیشه بنه
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید نواب صفوی پاسند
شهید نواب صفوی پاسند
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید معلمی
شهید معلمی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید مذعنی
شهید مذعنی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید محمدیان
شهید محمدیان
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید محمدی سارو
شهید محمدی سارو
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید محمد زمان کاظمی گرجی محله 2
شهید محمد زمان کاظمی گرجی محله 2
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید محمد زمان کاظمی گرجی محله 1
شهید محمد زمان کاظمی گرجی محله 1
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید مجتبائی
شهید مجتبائی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید لطیفی رستمکلا
شهید لطیفی رستمکلا
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید کاظمی یکه توت
شهید کاظمی یکه توت
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید قلندری
شهید قلندری
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید قربانعلی گرجی
شهید قربانعلی گرجی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید عمرانی
شهید عمرانی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید علی اکبرآهنی رکاوند 2
شهید علی اکبرآهنی رکاوند 2
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید علی اکبر آهنی رکاوند 1
شهید علی اکبر آهنی رکاوند 1
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید عسکری
شهید عسکری
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید عراقی
شهید عراقی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید عبدی رستمکلا 2
شهید عبدی رستمکلا 2
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید عبدی رستمکلا 1
شهید عبدی رستمکلا 1
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید سید علی اندرزگو امیرآباد
شهید سید علی اندرزگو امیرآباد
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید رمضانعلی بهرامی
شهید رمضانعلی بهرامی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید رمضانعلی بهرامی
شهید رمضانعلی بهرامی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید رضایی کلاک
شهید رضایی کلاک
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید ربانی سفید چاه
شهید ربانی سفید چاه
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید خالقی شهید آباد
شهید خالقی شهید آباد
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید حمیدرضا باطبی
شهید حمیدرضا باطبی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید حسینی شیرداری
شهید حسینی شیرداری
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید چمران خلیل محله
شهید چمران خلیل محله
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید جنابزاده
شهید جنابزاده
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید جلیلی خلیل محله
شهید جلیلی خلیل محله
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
مدرسه شهید پناهی
شهید پناهی
نامشخص - دبستان مازندران بهشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر بهشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر بهشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر بهشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر بهشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.