سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه

مدرسه کاردانش شهدای محراب
کاردانش شهدای محراب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش دهخدا
کاردانش دهخدا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فنون
کاردانش فنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمد رناسی
کاردانش محمد رناسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه فنی ابوذر
فنی ابوذر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه فنی امیرکبیر
فنی امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای معتمد
حرفه ای معتمد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای عمار
فنی و حرفه‌ای عمار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای هنرهای زيبا
حرفه‌ای هنرهای زيبا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه اميرکبير
اميرکبير
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای هنرهای زيبا
حرفه‌ای هنرهای زيبا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای مصورالملک
حرفه‌ای مصورالملک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای پردیس
حرفه ای پردیس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه شیخ انصاری
شیخ انصاری
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه نباتی
نباتی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه لباف زاده
لباف زاده
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه رحمان
رحمان
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهيد جلال افشار 1
شهيد جلال افشار 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهيد زهره رضايی 1
شهيد زهره رضايی 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه فرخي جروکان 1
فرخي جروکان 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه خوروش 6
خوروش 6
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه خوروش 4
خوروش 4
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه تربيت 2
تربيت 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه الهام
الهام
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه حاج عبدالحسين کاويانی
حاج عبدالحسين کاويانی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه 13 آبان
13 آبان
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه حکيم شفايی
حکيم شفايی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهيد اول
شهيد اول
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه مدرس 1
مدرس 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه فارابی
فارابی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه سلمان
سلمان
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شيخ اشراق
شيخ اشراق
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه مدرس 2
مدرس 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه بعثت
بعثت
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهدای نصرآباد
شهدای نصرآباد
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه حکمت
حکمت
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهيد اکبر نوری 1
شهيد اکبر نوری 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه واله 2
واله 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه ارشاد
ارشاد
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه بهشت کودک
بهشت کودک
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه فرشته
فرشته
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه شهيد آيت
شهيد آيت
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه آسمان حکمت
آسمان حکمت
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه عفاف
عفاف
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه ظفر
ظفر
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه معصوم 2
معصوم 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه دختران آفتاب
دختران آفتاب
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه ظفر 2
ظفر 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه معصوم
معصوم
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه آذر
آذر
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه پرسش
پرسش
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه اعلی
اعلی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه معراج انديشه
معراج انديشه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه گلبان خرد
گلبان خرد
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه ماه بنی هاشم
ماه بنی هاشم
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه حضرت مهدی (عج)
حضرت مهدی (عج)
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه باران دانش
باران دانش
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
مدرسه بدر
بدر
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.