شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سردشت

مدرسه انديشه
انديشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سردشت
مدرسه قلعه رشه
قلعه رشه
مختلط - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه اقبال
اقبال
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ملا خلیل
ملا خلیل
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه هدف
هدف
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه اشخل 2
اشخل 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه اشخل
اشخل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه اسلام آباد
اسلام آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه اسپه میزه
اسپه میزه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه احمد بریو
احمد بریو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه احمد ابراهیمی
احمد ابراهیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه یوسف کل
یوسف کل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه یاسین آباد
یاسین آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه هندآباد
هندآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه همران
همران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه هلوی
هلوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه هرمزآباد
هرمزآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ولیو
ولیو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ورگیل
ورگیل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ورده
ورده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ورچک 2
ورچک 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ورچک
ورچک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه وحدت سیسر
وحدت سیسر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه واشمزین
واشمزین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیوکردار
نیوکردار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیوژ 2
نیوژ 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیوژ
نیوژ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیوچوان
نیوچوان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیک اندیشان هند آباد
نیک اندیشان هند آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیشکولان
نیشکولان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیسک آباد
نیسک آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نیزه
نیزه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نوکان
نوکان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نوآباد
نوآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نلوسه
نلوسه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نستان
نستان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نبی آباد
نبی آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه نارست
نارست
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه میرگاسه
میرگاسه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه میر شیخ حیدر
میر شیخ حیدر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مهندس محمد مهدی نجات
مهندس محمد مهدی نجات
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مهمان شهر بزیله
مهمان شهر بزیله
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه منوچهری
منوچهری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ملاشیخ
ملاشیخ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مکل آباد
مکل آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مزن آباد نعلین
مزن آباد نعلین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مزن آباد آلان 2
مزن آباد آلان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مزن آباد آلان
مزن آباد آلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مزرعه دارمه کون
مزرعه دارمه کون
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مزرعه آلان
مزرعه آلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مرانه
مرانه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مراغان 2
مراغان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مراغان
مراغان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه ماولو
ماولو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مامه زینه
مامه زینه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مامکاوه
مامکاوه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه مادر
مادر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه لیلانه
لیلانه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه گویزیله
گویزیله
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه گوه لان
گوه لان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه گومان
گومان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
مدرسه گوله
گوله
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سردشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سردشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سردشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سردشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سردشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.