سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر کلاله

مدرسه صفا نریمانی پور
صفا نریمانی پور
دخترانه - دبستان گلستان کلاله
مدرسه گل محمدی
گل محمدی
پسرانه - دبستان گلستان کلاله
مدرسه داورپناه 3
داورپناه 3
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه داورپناه 2
داورپناه 2
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه داورپناه 1
داورپناه 1
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه خدیجه
خدیجه
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه خالد نبی
خالد نبی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حمیرا یوسفی 2
حمیرا یوسفی 2
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حمیرا یوسفی 1
حمیرا یوسفی 1
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حکیم نظامی 2
حکیم نظامی 2
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حکیم نظامی 1
حکیم نظامی 1
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حضرت علی اكبر(س)
حضرت علی اكبر(س)
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حضرت رسول اکرم (ص)
حضرت رسول اکرم (ص)
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حاج نماز غراوی
حاج نماز غراوی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه حاج قربان محمد ملکی
حاج قربان محمد ملکی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه جوادالایمه (ع)
جوادالایمه (ع)
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه توکلی
توکلی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه پرورش
پرورش
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه بیت المقدس
بیت المقدس
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه برادران سلمانی
برادران سلمانی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه بارانی
بارانی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه آنه محمد نجاری
آنه محمد نجاری
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه آزادگان گوینلی
آزادگان گوینلی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه امید های انقلاب
امید های انقلاب
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه امام حسن عسکری (ع)
امام حسن عسکری (ع)
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ابن عباس
ابن عباس
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه 12 فروردین 2
12 فروردین 2
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه 12 فروردین 1
12 فروردین 1
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه یحیی روحی
یحیی روحی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه نسترن
نسترن
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه مهر آفرین
مهر آفرین
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه ملا نفس
ملا نفس
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه مسکین قلیچ
مسکین قلیچ
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه محمد بن اسمعیل بخارای
محمد بن اسمعیل بخارای
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه کیمیا رامین راد
کیمیا رامین راد
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه قربان دردی قربانی
قربان دردی قربانی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه قربان قربانی
قربان قربانی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه قربان دردی قربانی
قربان دردی قربانی
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان گلستان کلاله
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر کلاله را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر کلاله انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر کلاله ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر کلاله را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.