چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اهر

مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی اهر
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی اهر
مدرسه پارچه قشلاق
پارچه قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بیدلو
بیدلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بوستان دانش
بوستان دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بنق
بنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بصیر آباد
بصیر آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه برهان
برهان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه بالی قشلاق
بالی قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه باقی
باقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه باباطاهر دوغان
باباطاهر دوغان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آیت
آیت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آلو
آلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آلما نقدیم
آلما نقدیم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آلپاوت
آلپاوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آقبلاغ شیشه
آقبلاغ شیشه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آسمان ادب
آسمان ادب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه آذغان
آذغان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ایکده
ایکده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اندیشمندان بزرگ
اندیشمندان بزرگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه انداب قدیم
انداب قدیم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه انجرد
انجرد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه انباق سرخای
انباق سرخای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه انباق جواد
انباق جواد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه امینی پیه جیک
امینی پیه جیک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه امید فردا
امید فردا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه امید ارسباران
امید ارسباران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه امام سجاد زرگر
امام سجاد زرگر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه افتخار کوسه لر
افتخار کوسه لر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اشدله
اشدله
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اسماء 2
اسماء 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اسما
اسما
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اسراء ارس
اسراء ارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه استاد شهریار قراجه لو
استاد شهریار قراجه لو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ارک ارسباران
ارک ارسباران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اخلاق
اخلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اخلاص
اخلاص
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه اتحاد اورنگ
اتحاد اورنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ابومسلم داشلوجه
ابومسلم داشلوجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ابوسعید گونجیک
ابوسعید گونجیک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ابللو
ابللو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه 7 تیر تاتلار
7 تیر تاتلار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه 13 آبان ستوت
13 آبان ستوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه 12 فروردین 2
12 فروردین 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه 12 فروردین 1
12 فروردین 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه یاورکندی
یاورکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه هدیه
هدیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه هاتف نقاره کوب جدید
هاتف نقاره کوب جدید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ولیعصر 1
ولیعصر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه وردین
وردین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نور 1
نور 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نواندیشان ممتاز اهر
نواندیشان ممتاز اهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نظامی ریحان
نظامی ریحان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نرگس خاتون
نرگس خاتون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نجف خانلو
نجف خانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نبی اکرم (ص) 2
نبی اکرم (ص) 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه نبی اکرم (ص) 1
نبی اکرم (ص) 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
مدرسه ناظم آباد مستعلی
ناظم آباد مستعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی اهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر اهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.