یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر دره شهر

مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش شهید مدرس
کاردانش شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش شهید کولیوند ماژین
کاردانش شهید کولیوند ماژین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه کاردانش مائده
کاردانش مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام دره شهر
مدرسه فنی دکترمحمود حسابی
فنی دکترمحمود حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه شهید کولیوند ماژین
شهید کولیوند ماژین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه دکتر محمود حسابی
دکتر محمود حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام دره شهر
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید روشنک خیری
شهید روشنک خیری
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید آغاجانی گل زرد
شهید آغاجانی گل زرد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید هاشمی
شهید هاشمی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهیده روشنک خیری
شهیده روشنک خیری
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهیده بازگیر
شهیده بازگیر
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید نیکنام مهدی آباد
شهید نیکنام مهدی آباد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید محمدرضا میرزائی
شهید محمدرضا میرزائی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید کریمی فرهاد آباد
شهید کریمی فرهاد آباد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید کریم کرمی
شهید کریم کرمی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید فاضلی
شهید فاضلی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید علیمردان صیاد بیرانوند
شهید علیمردان صیاد بیرانوند
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید شیر محمدی
شهید شیر محمدی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید سیکانی بهشت آبادی
شهید سیکانی بهشت آبادی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید رهبان
شهید رهبان
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید رنجبریان
شهید رنجبریان
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید خیری
شهید خیری
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید خدایاری
شهید خدایاری
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید حقدوست محمودی
شهید حقدوست محمودی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید حسن باقری دشت آباد
شهید حسن باقری دشت آباد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید حاتم کهزادوند
شهید حاتم کهزادوند
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید جهانبین
شهید جهانبین
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید جواد کولیو ندو زیرآباد
شهید جواد کولیو ندو زیرآباد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید جعفری چغاپیکه
شهید جعفری چغاپیکه
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید تناوری
شهید تناوری
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید بیرانوند
شهید بیرانوند
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید اولاد
شهید اولاد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید مهرداد هاشمی
شهید مهرداد هاشمی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید کرمعلی زینی وند لرستانی
شهید کرمعلی زینی وند لرستانی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید عطایی عباس آباد
شهید عطایی عباس آباد
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید عجم زینی وند لرستانی
شهید عجم زینی وند لرستانی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید صفی خانی
شهید صفی خانی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید حیدری الوار
شهید حیدری الوار
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید توکل زینی وند
شهید توکل زینی وند
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید پیروزی
شهید پیروزی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهید پالیزبان
شهید پالیزبان
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه سید جمال
سید جمال
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه جهاد مهتابی
جهاد مهتابی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه پاسداران
پاسداران
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه بشارت دره شهر
بشارت دره شهر
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه آیت ا... سعیدی
آیت ا... سعیدی
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان ایلام دره شهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر دره شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر دره شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر دره شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر دره شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.