چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر پیرانشهر

مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهدای 17 اسفند
شهدای 17 اسفند
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهید شهریاری
شهید شهریاری
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه 12 فروردین 2
12 فروردین 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه یاسر گردرحمت
یاسر گردرحمت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه هاتفی
هاتفی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه والفجر 2 شلیم جاران
والفجر 2 شلیم جاران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه نیلوفر
نیلوفر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه ناصر کاظمی
ناصر کاظمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه میرحسینی
میرحسینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه مرحوم سید ابراهیم قریشی
مرحوم سید ابراهیم قریشی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه محمود قادری
محمود قادری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه محمد اوراز
محمد اوراز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه مجاهد
مجاهد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه گنجی زاده
گنجی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه گمنام
گمنام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه گرگول علیا
گرگول علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه گردنعلین
گردنعلین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه گردکاولان
گردکاولان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه گردشینان
گردشینان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه کریمی
کریمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه کردستانی میشه ده
کردستانی میشه ده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه کانی کله
کانی کله
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه قلندری
قلندری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه قزقپان
قزقپان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه قانع
قانع
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه فلسطین
فلسطین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه فتحی
فتحی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه فتح بازرگان
فتح بازرگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه فتاحی
فتاحی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه علیپور زینوینجیان
علیپور زینوینجیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه علی ملا
علی ملا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه عدل
عدل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه عدالت بسطام بک
عدالت بسطام بک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه عبدالهی
عبدالهی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه عبداله زاده
عبداله زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه طاهرامیر عشایری
طاهرامیر عشایری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه صلاح الدین ایوبی
صلاح الدین ایوبی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه صبرآغلان
صبرآغلان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شیخ شلتوت
شیخ شلتوت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شیخ رشیدی 1
شیخ رشیدی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهید مصطفی جوانگر
شهید مصطفی جوانگر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی پیرانشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر پیرانشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر پیرانشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر پیرانشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر پیرانشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.