شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر گله دار

مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه مريم (س)
مريم (س)
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه فردوسي
فردوسي
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه فارابي
فارابي
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهيدهنرمند
شهيدهنرمند
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهيدعلي زارعی
شهيدعلي زارعی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهيدسيدعبدالله بيژنی
شهيدسيدعبدالله بيژنی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهيد همت
شهيد همت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهيد محمدی
شهيد محمدی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهيد فدائي دولت
شهيد فدائي دولت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهید بلوچی
شهید بلوچی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهید آبستان
شهید آبستان
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه سیدشریف حسینی
سیدشریف حسینی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه بوستان مهر
بوستان مهر
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه خیر سمنگی
خیر سمنگی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه حر ریاحی
حر ریاحی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه حاج  قاسم بركاتی
حاج قاسم بركاتی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه حاج اکبر سرو
حاج اکبر سرو
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه پیام زینب
پیام زینب
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه اعتماد
اعتماد
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه اعتصام
اعتصام
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه اخوت
اخوت
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه ابوريحان
ابوريحان
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه راستگو
راستگو
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه حاج علی اسدی
حاج علی اسدی
نامشخص - دبستان فارس گله دار
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه مشفق 2
مشفق 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه مشفق  1
مشفق 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه كوثر اسیر
كوثر اسیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه فجر 4
فجر 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه فجر 2
فجر 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه فاطمه زهراء (س)
فاطمه زهراء (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه صدیقه طاهره (س) 1
صدیقه طاهره (س) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه شهید سید احمد امامی
شهید سید احمد امامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه شهید قاسم تهیدست
شهید قاسم تهیدست
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه سمیه (س) 1
سمیه (س) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه سمیه 4
سمیه 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه سمیه (س) 2
سمیه (س) 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس گله دار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر گله دار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر گله دار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر گله دار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر گله دار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.