سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر جاجرم

مدرسه کاردانش شهید چمران 2
کاردانش شهید چمران 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش هفتم تیر
کاردانش هفتم تیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش نسیم
کاردانش نسیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش تربیت
کاردانش تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان شمالی جاجرم
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی جاجرم
مدرسه امیرکبیر جوار معدن
امیرکبیر جوار معدن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی جاجرم
مدرسه امیرکبیر (جوار معدن)
امیرکبیر (جوار معدن)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی جاجرم
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی جاجرم
مدرسه پویندگان
پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی جاجرم
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه ولی عصر(عج) 2
ولی عصر(عج) 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه مریم
مریم
دخترانه - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید نواب
شهید نواب
پسرانه - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه یاس
یاس
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه ولی عصر(عج) 1
ولی عصر(عج) 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه مبارکه
مبارکه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه کاشانی
کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه فرج
فرج
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه فاضل کلاته شقان
فاضل کلاته شقان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه علی ابن ابوطالب (ع)
علی ابن ابوطالب (ع)
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه طبرسی
طبرسی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه صبر
صبر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید ویرودی
شهید ویرودی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید ناطق نوری
شهید ناطق نوری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید مکرمی
شهید مکرمی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید قندی
شهید قندی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید قربانی
شهید قربانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید عراقی
شهید عراقی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید صادقی 1
شهید صادقی 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید شیردل
شهید شیردل
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه سعیدی
سعیدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه حضرت قاسم
حضرت قاسم
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه انتظار
انتظار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه امام خمینی (ره) 5
امام خمینی (ره) 5
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه امام خمینی (ره) 4
امام خمینی (ره) 4
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه امام خمینی (ره) 3
امام خمینی (ره) 3
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه امام خمینی (ره) 10
امام خمینی (ره) 10
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
مدرسه ام سلمه 2
ام سلمه 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی جاجرم
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر جاجرم را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر جاجرم انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر جاجرم ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر جاجرم را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.