چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر بالاده

مدرسه امام خمینی (ره) 1
امام خمینی (ره) 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس جره و بالاده
مدرسه وهب
وهب
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه نهال
نهال
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه نبویه
نبویه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه موسی کلیم اله
موسی کلیم اله
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه مکیه
مکیه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه معصومین
معصومین
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه مصعب
مصعب
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه مسلم بن عوسجه
مسلم بن عوسجه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه فجر اسلام
فجر اسلام
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه فتح الفتوح
فتح الفتوح
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه طاهریه
طاهریه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه صاحبیه
صاحبیه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شیخ کلینی
شیخ کلینی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید محمد شریف جوکار
شهید محمد شریف جوکار
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید محسن خسروی
شهید محسن خسروی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید علی یار هاشمی
شهید علی یار هاشمی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید سردار کاظم نژاد
شهید سردار کاظم نژاد
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید امیر عسکری
شهید امیر عسکری
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید ابوذر نوروزی
شهید ابوذر نوروزی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید محمدرضا دهقان
شهید محمدرضا دهقان
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید قربانعلی جوکار
شهید قربانعلی جوکار
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید فیروز علی نسیمی
شهید فیروز علی نسیمی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید فضل اله اردشیری
شهید فضل اله اردشیری
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید عزت اله سلیمانی
شهید عزت اله سلیمانی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید ستوده
شهید ستوده
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید حسین نوروزی
شهید حسین نوروزی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید حسانیان
شهید حسانیان
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید جواد رضایی
شهید جواد رضایی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید جعفر دهقان
شهید جعفر دهقان
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید آیت الله دستغیب
شهید آیت الله دستغیب
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید اسدالله اسدپور
شهید اسدالله اسدپور
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید محمد باقر صدر
شهید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید قنبری
شهید قنبری
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید فتحعلی گندمکار
شهید فتحعلی گندمکار
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید علیدادی
شهید علیدادی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید علی حیدری
شهید علی حیدری
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید علی جمشیدی
شهید علی جمشیدی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید عبدالرحیم مرادی
شهید عبدالرحیم مرادی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید عبدالخالق مرادی
شهید عبدالخالق مرادی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید ضیغم
شهید ضیغم
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهید صدراله اردشیری
شهید صدراله اردشیری
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهدای باغدشت
شهدای باغدشت
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهدای اسلام آباد
شهدای اسلام آباد
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه شهدای هویزه
شهدای هویزه
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه سعدبن جبیر
سعدبن جبیر
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه حمیده
حمیده
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه حضرت نوح (ع)
حضرت نوح (ع)
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه حجر ابن عدی
حجر ابن عدی
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه حبیب ابن مظاهر
حبیب ابن مظاهر
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان فارس جره و بالاده
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر بالاده را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر بالاده انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر بالاده ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر بالاده را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.