سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پونک

مدرسه راهیان نور
راهیان نور
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه رازی 1
رازی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امین
امین
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه 13 آبان 2
13 آبان 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه امین
امین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه آزادگان پوئینک 1
آزادگان پوئینک 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه رضوان تهران
رضوان تهران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبینا
مبینا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه توانا
توانا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه علامه طباطبایی واحد آبشناسان
علامه طباطبایی واحد آبشناسان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه گلستان همت ( سلام همت )
گلستان همت ( سلام همت )
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه نورالمهدی
نورالمهدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه رضوان تهران
رضوان تهران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه رهیار
رهیار
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پونک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پونک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پونک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده پونک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.