چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه رضویهمدرسه رضویه
رضویه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه والهفیلم معرفی والهمدرسه واله
واله
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه نسیم سحرفیلم معرفی نسیم سحرمدرسه نسیم سحر
نسیم سحر
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه رضویهمدرسه رضویه
رضویه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه مجتمع آموزشی بین الملل نیکو
مجتمع آموزشی بین الملل نیکو
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بین المللی حکیم
بین المللی حکیم
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بهار اوشان
بهار اوشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه آزادی دخت بهاری
آزادی دخت بهاری
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه ذکریای رازی
ذکریای رازی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه فرشتگان یاسین
فرشتگان یاسین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه مهرادخت
مهرادخت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بهار مدرس
بهار مدرس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سپهر 2
سپهر 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بهشت برین
بهشت برین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شکوفه
شکوفه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه آئین روشن
آئین روشن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه غنچه های ایثار
غنچه های ایثار
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه اندیشه سبز
اندیشه سبز
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شهید آبشناسان
شهید آبشناسان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه ضحی
ضحی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شهید مهدوی
شهید مهدوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه نیلوفر
نیلوفر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه غنچه های فردا
غنچه های فردا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه آفتاب آذرین
آفتاب آذرین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه پیوند
پیوند
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه رشد نو
رشد نو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه تقوی
تقوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه شوکا
شوکا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه فرهنگ نو
فرهنگ نو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه رشد
رشد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه تقوا
تقوا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه تزکیه
تزکیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه درخشان
درخشان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه مهرآئین
مهرآئین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سایه
سایه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سارا
سارا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بهارستان
بهارستان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه سعادت
سعادت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه فرزانه علم
فرزانه علم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه قائم
قائم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه باغ بهشت
باغ بهشت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه بشری
بشری
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه امیدان
امیدان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه یاس
یاس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.