سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر پاوه

مدرسه كاردانش ابتكار
كاردانش ابتكار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه پاوه
مدرسه کاردانش تربيت
کاردانش تربيت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه پاوه
مدرسه میرزا عبدالقادر پاوه ای
میرزا عبدالقادر پاوه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه پاوه
مدرسه كارودانش فجر
كارودانش فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه پاوه
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای 20 خرداد پاوه
شهدای 20 خرداد پاوه
پسرانه - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای دشه
شهدای دشه
پسرانه - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای نوریاب
شهدای نوریاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه نبوت کمادره
نبوت کمادره
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه محمد زاهد ضیایی پاوه
محمد زاهد ضیایی پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه کوثر دوریسان
کوثر دوریسان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید غفورسامیه بندره
شهید غفورسامیه بندره
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید علی قدوسی داریان
شهید علی قدوسی داریان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهیدبهرام ویسی شمشیر
شهیدبهرام ویسی شمشیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید عبدالغنی باباخاص
شهید عبدالغنی باباخاص
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای گلال
شهدای گلال
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای دره بیان
شهدای دره بیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه سلمان فارسی پاوه
سلمان فارسی پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه سعدی پاوه
سعدی پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حضرت سمیه
حضرت سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حجاب پاوه
حجاب پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه جهاد چورژی
جهاد چورژی
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه بیست و دو بهمن نجار
بیست و دو بهمن نجار
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه بنت الهدای پاوه
بنت الهدای پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه ایثار تازه ده
ایثار تازه ده
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه 17 شهریور وراء
17 شهریور وراء
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه 12 فروردین دوریسان
12 فروردین دوریسان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه 12 بهمن خانقاه
12 بهمن خانقاه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه پیامبراكرم (ص)
پیامبراكرم (ص)
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه هجرت شمشیر
هجرت شمشیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه فارابی دره ‌بیان
فارابی دره ‌بیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه عصمت دوریسان
عصمت دوریسان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه طلوع 2
طلوع 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید هدایت اسلامی ‌نیا
شهید هدایت اسلامی ‌نیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید صابر شریفی
شهید صابر شریفی
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید سید كمال ولدبیگی
شهید سید كمال ولدبیگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید احمد سلیمی
شهید احمد سلیمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید رجائی دشه
شهید رجائی دشه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید حسن آتشبیز شمشیر
شهید حسن آتشبیز شمشیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید بهشتی نوریاب
شهید بهشتی نوریاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید نوژه داریان
شهید نوژه داریان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای ‌فرهنگی پاوه
شهدای ‌فرهنگی پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای فرهنگی دوریسان
شهدای فرهنگی دوریسان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهدای 20 خرداد پاوه
شهدای 20 خرداد پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه رسالت سرکران
رسالت سرکران
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه هجرت شمشیر
هجرت شمشیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید بهشتی نوریاب
شهید بهشتی نوریاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه باباشیخ حسن خانقاه
باباشیخ حسن خانقاه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه اسوه
اسوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حضرت فاروق اعظم  پاوه
حضرت فاروق اعظم پاوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حاج محمد رشید احمدی گلال
حاج محمد رشید احمدی گلال
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه حاج عنایت شیانی
حاج عنایت شیانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه باباشیخ حسن خانقاه
باباشیخ حسن خانقاه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه اسوه
اسوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
مدرسه شهید دکتر باهنر
شهید دکتر باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه پاوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر پاوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر پاوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر پاوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر پاوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.