شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر هشتجین

مدرسه هاشمی نژاد کرنق
هاشمی نژاد کرنق
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه نصرپشگمان
نصرپشگمان
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه نحل قوسجین
نحل قوسجین
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه مقداد کجل
مقداد کجل
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه مسلم بن عقیل آقسو
مسلم بن عقیل آقسو
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه علی ابن ابیطالب برندق
علی ابن ابیطالب برندق
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه علوی چنار
علوی چنار
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه صداقت مزرعه
صداقت مزرعه
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شیخ مفیدکیوی زاویه
شیخ مفیدکیوی زاویه
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شیخ فضل ا... نوری
شیخ فضل ا... نوری
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید نظر زاده
شهید نظر زاده
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید قربانی ونن
شهید قربانی ونن
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید قدوسی کمر
شهید قدوسی کمر
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید فضلی کزج
شهید فضلی کزج
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید علمی شمس آباد
شهید علمی شمس آباد
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید صالحی دمدل
شهید صالحی دمدل
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید آزادی جعفر آباد
شهید آزادی جعفر آباد
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شمس تبریزی نوده
شمس تبریزی نوده
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شرف دایوکندی
شرف دایوکندی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه زنده یاد مهندس غلام پورنقی
زنده یاد مهندس غلام پورنقی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه رضاپور ابوالقاسم دیز
رضاپور ابوالقاسم دیز
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه ذکریای رازی سفید آب
ذکریای رازی سفید آب
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه دیانت خطپرست
دیانت خطپرست
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه دانش کبودچی
دانش کبودچی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه خواجه نصیرطوسی
خواجه نصیرطوسی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه حربن ریاحی زاویه جعفر آباد
حربن ریاحی زاویه جعفر آباد
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه حجربن عدی
حجربن عدی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه جمهوری اسلامی آهو
جمهوری اسلامی آهو
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه پاسداران نساز
پاسداران نساز
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه بهارآزادی خورش رستم
بهارآزادی خورش رستم
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه آیت اله کاشانی منامین
آیت اله کاشانی منامین
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه آیت اله سعیدی
آیت اله سعیدی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه انقلاب اسلامی هشی
انقلاب اسلامی هشی
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید نصیرزاده
شهید نصیرزاده
نامشخص - دبستان اردبیل خورش رستم
مدرسه زینبیه 1
زینبیه 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه دکتر مصطفی چمران
دکتر مصطفی چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه فاطمیه برندق
فاطمیه برندق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه علم و دانش
علم و دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید پستی هشجین
شهید پستی هشجین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه خاتم الانبیاء
خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه پژوهش سرا
پژوهش سرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه ایثاربرندق
ایثاربرندق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اردبیل خورش رستم
مدرسه فلسطین
فلسطین
دخترانه - دوره اول متوسطه اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دوره اول متوسطه اردبیل خورش رستم
مدرسه نرجس خاتون نمهیل
نرجس خاتون نمهیل
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل خورش رستم
مدرسه علم و دانش
علم و دانش
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل خورش رستم
مدرسه شهید مطهری برندق
شهید مطهری برندق
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل خورش رستم
مدرسه شهدای سجهرود
شهدای سجهرود
نامشخص - دوره اول متوسطه اردبیل خورش رستم
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر هشتجین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر هشتجین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر هشتجین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر هشتجین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.