یک‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آریا شهر - صادقیه

مدرسه مبتکر اندیشمند
مبتکر اندیشمند
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه صادقیه تهران
صادقیه تهران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدا
شهدا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 5
مدرسه شهید عباس حصارکی 2
شهید عباس حصارکی 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید امیرحسین کرمی 1
شهید امیرحسین کرمی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه لاله های انقلاب اسلامی 1
لاله های انقلاب اسلامی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید امیرحسین کرمی 1
شهید امیرحسین کرمی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه ابرار 2
ابرار 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید نادعلی 1
شهید نادعلی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه شهید عباس حصارکی 1
شهید عباس حصارکی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه بهنام 1
بهنام 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه ابوعلی سینا
ابوعلی سینا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه میثاق اندیشه
میثاق اندیشه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مبتکر اندیشمند
مبتکر اندیشمند
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه مهران پویا
مهران پویا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه خضرا
خضرا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه صادقیه تهران
صادقیه تهران
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه هدف جو
هدف جو
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه خاتم
خاتم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه علوی تهران
علوی تهران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام
سلام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه سلام صادقیه
سلام صادقیه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه لاله های انقلاب اسلامی
لاله های انقلاب اسلامی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه شهدای باغ فیض
شهدای باغ فیض
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه بهنام
بهنام
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه ابرار
ابرار
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه پروفسور حسابی
پروفسور حسابی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه دارالعلم
دارالعلم
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه مهر
مهر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آریا شهر - صادقیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آریا شهر - صادقیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آریا شهر - صادقیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده آریا شهر - صادقیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.