یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر کوهستک

مدرسه کاردانش عصمتیه
کاردانش عصمتیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان سیریک
مدرسه فنی امام جعفرصادق (ع)
فنی امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان سیریک
مدرسه حرفه ای خلیج فارس
حرفه ای خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان سیریک
مدرسه مالک اشتر سرزه
مالک اشتر سرزه
دخترانه - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید اژه ای
شهید اژه ای
پسرانه - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه یادگار امام گز بالا
یادگار امام گز بالا
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه وحدت مغ رحمت
وحدت مغ رحمت
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه نرگس گهردو
نرگس گهردو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه مولوی سیریک
مولوی سیریک
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه معلم واداشت
معلم واداشت
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه معراج گوجگ
معراج گوجگ
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه معاد خرگوشی
معاد خرگوشی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه مالک پاتل
مالک پاتل
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه فضیلت چالاکو
فضیلت چالاکو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه فجر دو جمیلان
فجر دو جمیلان
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه فاطمیه گروگ
فاطمیه گروگ
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه عمار بن یاسر پالور
عمار بن یاسر پالور
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه عدالت گزان بزین
عدالت گزان بزین
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید نمردی شهید مردان
شهید نمردی شهید مردان
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید محمد صادقی گناری
شهید محمد صادقی گناری
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید گمنام
شهید گمنام
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید قورچی زاده زیارت
شهید قورچی زاده زیارت
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید قلندری کرپان
شهید قلندری کرپان
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید قاسمی کلاوی
شهید قاسمی کلاوی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید فهمیده قلموئی
شهید فهمیده قلموئی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید غلامرضا تختی
شهید غلامرضا تختی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید علی ذاکری
شهید علی ذاکری
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید علی ترکمانی
شهید علی ترکمانی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید عسکری کرتان
شهید عسکری کرتان
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید شیرودی زمین ملا
شهید شیرودی زمین ملا
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید شهر جوسیکویی
شهید شهر جوسیکویی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید شرافت کندال
شهید شرافت کندال
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید سنجانی
شهید سنجانی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید سلیمان زارعی پگو
شهید سلیمان زارعی پگو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید رجائی بصره
شهید رجائی بصره
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسین حمزه ای چاکری
شهید حسین حمزه ای چاکری
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسین حاتمی
شهید حسین حاتمی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسن علیدادی لبنی
شهید حسن علیدادی لبنی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسن زارعی کنارجو
شهید حسن زارعی کنارجو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسن زارعی
شهید حسن زارعی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسن زاده لبنی
شهید حسن زاده لبنی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید حسن دانشمند سرزه
شهید حسن دانشمند سرزه
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید تندگویان گچینه
شهید تندگویان گچینه
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید پاک نژاد بند گرمان
شهید پاک نژاد بند گرمان
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید بهشتی کلنگی
شهید بهشتی کلنگی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید برومند گروگ
شهید برومند گروگ
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید بخارایی شمجو
شهید بخارایی شمجو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید آوینی میاندر
شهید آوینی میاندر
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید آقا زمانی
شهید آقا زمانی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید امینی کردر
شهید امینی کردر
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید اسحق زاهدی زیارت حسن آباد
شهید اسحق زاهدی زیارت حسن آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید احمد مدنی گهردو
شهید احمد مدنی گهردو
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید احمد ذاکری دودر
شهید احمد ذاکری دودر
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهید احمد جعفری روتان
شهید احمد جعفری روتان
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهدای مکه پالور
شهدای مکه پالور
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شهدای گمنام پشت بند
شهدای گمنام پشت بند
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه شفق
شفق
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
مدرسه ریحانهّ النبی
ریحانهّ النبی
نامشخص - دبستان هرمزگان سیریک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر کوهستک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر کوهستک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر کوهستک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر کوهستک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.