شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر خوانسار

مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان خوانسار
مدرسه عفاف
عفاف
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خوانسار
مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خوانسار
مدرسه شهید سجادی 1
شهید سجادی 1
دخترانه - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهیدان غضنفری و میرباقری
شهیدان غضنفری و میرباقری
پسرانه - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه ولی عصر 2
ولی عصر 2
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه وحدت خوانسار
وحدت خوانسار
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه محمدی 1
محمدی 1
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید محرابیان
شهید محرابیان
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید طبرزدی
شهید طبرزدی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید حسن سلکی
شهید حسن سلکی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهیدان سقایی و رفعتی
شهیدان سقایی و رفعتی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید اصلانی
شهید اصلانی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید هل اتایی
شهید هل اتایی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید شرافت
شهید شرافت
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید رضا علی
شهید رضا علی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید حقانی
شهید حقانی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید تشیعی
شهید تشیعی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهدای معنوی
شهدای معنوی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهدا 2
شهدا 2
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه پاسداران
پاسداران
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه آزادگان 1
آزادگان 1
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه شهیدان علایی و عصاری
شهیدان علایی و عصاری
نامشخص - دبستان اصفهان خوانسار
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه فاطمة الزهرا (س)
فاطمة الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه شهدای یاسینی
شهدای یاسینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه استاد مطهری
استاد مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه دارالفنون
دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه آیت ا... خوانساری
آیت ا... خوانساری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان خوانسار
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه شهید شجاعی
شهید شجاعی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه محمدباقر مهدوی
محمدباقر مهدوی
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه شهیر
شهیر
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه شهید میرشفیعی
شهید میرشفیعی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه حاج حسن مکتبی
حاج حسن مکتبی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان خوانسار
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر خوانسار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر خوانسار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر خوانسار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر خوانسار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.