پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه

مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش تهذیب
کاردانش تهذیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش نوآوران دانش و فن
کاردانش نوآوران دانش و فن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش پلی تکنیک
کاردانش پلی تکنیک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش البرز
کاردانش البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش آرتا
کاردانش آرتا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه کاردانش مرآت
کاردانش مرآت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 4
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی کرج
فنی کرج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه پارسی اربابی فرد
پارسی اربابی فرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه دکتر نراقی
دکتر نراقی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه تربیت بدنی دکتر اسپرورین
تربیت بدنی دکتر اسپرورین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی و حرفه‌ای مهر آئین
فنی و حرفه‌ای مهر آئین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی و حرفه‌ای شایا تکنیک نو
فنی و حرفه‌ای شایا تکنیک نو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی سهند
فنی سهند
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه فنی مولوی
فنی مولوی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 4
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه نصرت مظاهری 2
نصرت مظاهری 2
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه مهندس مطهری 1
مهندس مطهری 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه حضرت مهدی (عج)
حضرت مهدی (عج)
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه والفجر 1
والفجر 1
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه شهید پرورش
شهید پرورش
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه آزاده 1
آزاده 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه ایمان 2
ایمان 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه ایمان 1
ایمان 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امیرالمومنین (ع) 2
امیرالمومنین (ع) 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام هادی(ع) 2
امام هادی(ع) 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام هادی (ع) 1
امام هادی (ع) 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام رضا(ع) 2
امام رضا(ع) 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام رضا(ع)
امام رضا(ع)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام حسن مجتبی 2
امام حسن مجتبی 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام حسن مجتبی 1
امام حسن مجتبی 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام حسن عسگری (ع) 2
امام حسن عسگری (ع) 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام حسن عسگری (ع) 1
امام حسن عسگری (ع) 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه ابن سینا 2
ابن سینا 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه ابن سینا 1
ابن سینا 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه یادگارامام 2
یادگارامام 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه یادگار امام 1
یادگار امام 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه هجرت 2
هجرت 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه هجرت 1
هجرت 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه ولایت فقیه 2
ولایت فقیه 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه والفجر 2
والفجر 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه نصرت مظاهری 1
نصرت مظاهری 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه نساء
نساء
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه میرفخرایی 2
میرفخرایی 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه میر فخرایی 1
میر فخرایی 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه میر فخرایی
میر فخرایی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه مهندس مطهری 2
مهندس مطهری 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه لقمان حکیم 2
لقمان حکیم 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه قلم 2
قلم 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه قلم 1
قلم 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه فجرانقلاب 1
فجرانقلاب 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه فتح المبین 2
فتح المبین 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
مدرسه فتح المبین 1
فتح المبین 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 4
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.