سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت جام تربت جام

مدرسه کاردانش محمودیه خیامی 15
کاردانش محمودیه خیامی 15
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت جام
مدرسه کاردانش امام جعفر صادق (ع)
کاردانش امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت جام
مدرسه کاردانش امامت
کاردانش امامت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی تربت جام
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه اقبال
اقبال
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه آریارحمانی
آریارحمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید مهدیزاده
شهید مهدیزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه زنجانی
زنجانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید دهقان
شهید دهقان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی تربت جام
مدرسه کلاته آقا محمد
کلاته آقا محمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید عباد عسکری
شهید عباد عسکری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه سعادت سمرغاوه
سعادت سمرغاوه
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه سربداران بوته گز
سربداران بوته گز
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه توحید لنگر
توحید لنگر
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه حر
حر
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شرافت گوربند
شرافت گوربند
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه حافظ قلعه خاکی
حافظ قلعه خاکی
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شفق
شفق
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه هدف
هدف
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه هاتف باغک
هاتف باغک
مختلط - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه آسیه
آسیه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه عفت سمیع آباد
عفت سمیع آباد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه سما 3
سما 3
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه خیام 2
خیام 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه بهار معد آباد
بهار معد آباد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه بوستان احمد آباد
بوستان احمد آباد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه معراج بزد
معراج بزد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه بعثت بیدک
بعثت بیدک
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه ستایش
ستایش
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه انصار ادوگاه 2
انصار ادوگاه 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه مغنی باشی
مغنی باشی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید سعیدی احمد آباد
شهید سعیدی احمد آباد
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه خیام 1
خیام 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه بهارستان احمدآباد
بهارستان احمدآباد
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید رجائی شهر
شهید رجائی شهر
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید خیرخواه
شهید خیرخواه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید بهبودی
شهید بهبودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهید امیر حمزه پور میرزایی
شهید امیر حمزه پور میرزایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شهدای محمودآباد
شهدای محمودآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه شفا 2 قلعه گک
شفا 2 قلعه گک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه سینای جام 2
سینای جام 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه ره یافتگان
ره یافتگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه رضوی رباط
رضوی رباط
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه حضرت مهدی (عج) سمیع آباد
حضرت مهدی (عج) سمیع آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه حاج نظر محمد احمدی بنکدار 2
حاج نظر محمد احمدی بنکدار 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه چاه معاون
چاه معاون
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه جامی
جامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه پرورش
پرورش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه پرستش
پرستش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه بهاران
بهاران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه آقا مصطفی خمینی
آقا مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
مدرسه اسحق کاریزان
اسحق کاریزان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی تربت جام
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت جام تربت جام را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت جام تربت جام انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت جام تربت جام ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر تربت جام تربت جام را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.