سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر لومار

مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش جانبازان
کاردانش جانبازان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه کاردانش تربیت
کاردانش تربیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام سیروان
مدرسه والفجر قاضی خان علیا
والفجر قاضی خان علیا
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه معلم درویشان
معلم درویشان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید یزدان میرزائی اسلامیه
شهید یزدان میرزائی اسلامیه
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید نصراله فهیمی منفرد
شهید نصراله فهیمی منفرد
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید مطهری شهرک
شهید مطهری شهرک
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید محمد علی دوستی ورموران
شهید محمد علی دوستی ورموران
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید مجید جعفری لومار
شهید مجید جعفری لومار
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید عبدی قنات آباد
شهید عبدی قنات آباد
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید عادلی ظهیری
شهید عادلی ظهیری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید عادل فیلی شمشیری دار بلوط
شهید عادل فیلی شمشیری دار بلوط
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید طاهر محمدی
شهید طاهر محمدی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید صباحی
شهید صباحی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید شیروانیان
شهید شیروانیان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید سرباخته گوراب
شهید سرباخته گوراب
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید دارابی سیاه
شهید دارابی سیاه
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید خلفی
شهید خلفی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید چمران قاضی خان سفلی
شهید چمران قاضی خان سفلی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید ارسلان نازی چم جنگل
شهید ارسلان نازی چم جنگل
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهیدها جر زاده شوراب
شهیدها جر زاده شوراب
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید منتی علی آباد سفلی
شهید منتی علی آباد سفلی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید محمود رضائی
شهید محمود رضائی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید علی ابراهیمی بوژان
شهید علی ابراهیمی بوژان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید عبدی عمارت
شهید عبدی عمارت
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید صحبت نیکبختی
شهید صحبت نیکبختی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید رحیم فتاحی
شهید رحیم فتاحی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید ذکائی مله ماران
شهید ذکائی مله ماران
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید جهانی گور طوطی
شهید جهانی گور طوطی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید بهشتی حسن گاو داری
شهید بهشتی حسن گاو داری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید انار فرهاد سرابکلان
شهید انار فرهاد سرابکلان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید انار فرهاد سرابکلان
شهید انار فرهاد سرابکلان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید کارآزموده سرکان
شهید کارآزموده سرکان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهدای میمک عشایر
شهدای میمک عشایر
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهدای چگینی
شهدای چگینی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهداء کارزان
شهداء کارزان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه سید الشهداء کله جوب
سید الشهداء کله جوب
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه میمک
میمک
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه حکیم نظامی قلندر سفلی
حکیم نظامی قلندر سفلی
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه حضرت آمنه (س)
حضرت آمنه (س)
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه چکر عشایری
چکر عشایری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه توحید پهنه بر
توحید پهنه بر
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه ابوذر غفاری
ابوذر غفاری
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه 17 شهریورعلی آبادعلیا
17 شهریورعلی آبادعلیا
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه 15 خرداد بوربور
15 خرداد بوربور
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه 12 بهمن دوگر
12 بهمن دوگر
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه شهید علی محمد کار آزموده
شهید علی محمد کار آزموده
نامشخص - دبستان ایلام سیروان
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام سیروان
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام سیروان
مدرسه مجتمع کوثر
مجتمع کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام سیروان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر لومار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر لومار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر لومار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر لومار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.