سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

مدرسه بیست و دوم بهمن
بیست و دوم بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه بیست ودوم بهمن
بیست ودوم بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه شهید جعفرپور
شهید جعفرپور
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه ایران
ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه امام علی
امام علی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه طوس
طوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه شهید اصانلو
شهید اصانلو
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 17
مدرسه اخلاص
اخلاص
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه صداقت
صداقت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه شهید صالحی
شهید صالحی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه شهید اصغرامانی
شهید اصغرامانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه سپیده کاشانی
سپیده کاشانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه شیخ بهایی
شیخ بهایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 17
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 17
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 17
مدرسه قدس
قدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 17
مدرسه فدک
فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 17
مدرسه امام جواد
امام جواد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 17
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید دکتر حسن تهرانی مقدم
شهید دکتر حسن تهرانی مقدم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شرفی
شرفی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید فیروزیان
شهید فیروزیان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید قاسمی
شهید قاسمی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید همافر
شهید همافر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه بهشت
بهشت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه بیست دو بهمن
بیست دو بهمن
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید شهسواری
شهید شهسواری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید رحیمی
شهید رحیمی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه استاد مطهری
استاد مطهری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید نقی زاده
شهید نقی زاده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید همتی
شهید همتی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه ایثار
ایثار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید مداحی
شهید مداحی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه راه زینب
راه زینب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید باجلان
شهید باجلان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه جهاد
جهاد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید رضایی
شهید رضایی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید رسولی
شهید رسولی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید الهویی نظری
شهید الهویی نظری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه نونهالان اسلام
نونهالان اسلام
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید طبائی
شهید طبائی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید جعفرپور
شهید جعفرپور
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه امام علی ع
امام علی ع
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید علی نوران
شهید علی نوران
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه میثم
میثم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه حضرت علی اصغر
حضرت علی اصغر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
پسرانه - دبستان تهران منطقه 17
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.