جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هوراند

مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه هوین
هوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه هلیلو
هلیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه هرسبان
هرسبان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ویق
ویق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ویزناب
ویزناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ولایت قلعه جیق
ولایت قلعه جیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه وحید خلیفه لو
وحید خلیفه لو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه وحدت ملالو
وحدت ملالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه نوانسر
نوانسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه نقدی
نقدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ارمک
ارمک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه مهردهرود
مهردهرود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ازناب سفلی
ازناب سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه منجاب قدیم
منجاب قدیم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ازناب علیا
ازناب علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه ملک درق
ملک درق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه استقلال مردلو
استقلال مردلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه مرادلو
مرادلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه محمد آبادنیق
محمد آبادنیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه لقلان
لقلان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه گولان
گولان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه گنبران
گنبران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه گلشن رازکلی سفلی
گلشن رازکلی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه کریم زاده پیشتاب
کریم زاده پیشتاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه کرگسر
کرگسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه قوتانلو
قوتانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه قره درویش
قره درویش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه قره تیکانلو
قره تیکانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه قائم مقام آقبراز
قائم مقام آقبراز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه قائم مقام
قائم مقام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه قائم قله کندی
قائم قله کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه غنچه لر خرده قشلاق نوانسر
غنچه لر خرده قشلاق نوانسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه غزالی مجیدآباد
غزالی مجیدآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه عنصری نیق
عنصری نیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه طلوع علم
طلوع علم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه طالقانی وروجن
طالقانی وروجن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه صابر همدانی آیدینلو
صابر همدانی آیدینلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید مفخم 2
شهید مفخم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید مفخم
شهید مفخم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید علی پاسبانی
شهید علی پاسبانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید عباسپوراینجار
شهید عباسپوراینجار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید عابدی
شهید عابدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید رسولی
شهید رسولی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید حاجی بابایی
شهید حاجی بابایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید باهنرلقمان
شهید باهنرلقمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید باکری پراسملو
شهید باکری پراسملو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید با هنر
شهید با هنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهید آقازاده کویر
شهید آقازاده کویر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه شهدای مدافع حرم
شهدای مدافع حرم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه سنگراب
سنگراب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه زیارلو
زیارلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه رحیم بیگلو
رحیم بیگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه دلقناب
دلقناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه داودلو
داودلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه خلیل بهاری کنده
خلیل بهاری کنده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه خانکندی
خانکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه خالصه شکرلو
خالصه شکرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هوراند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هوراند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هوراند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هوراند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هوراند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.