جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر رابر

مدرسه حرفه ای حضرت نرجس خاتون (س)
حرفه ای حضرت نرجس خاتون (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رابر
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه هشت شهریور
هشت شهریور
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه مکتب الزهراء
مکتب الزهراء
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه کل مشک
کل مشک
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شیخ انصاری
شیخ انصاری
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شیخ طوسی
شیخ طوسی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید محمد علی جهان آراء
شهید محمد علی جهان آراء
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید محمد خیابانی
شهید محمد خیابانی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهیدكلاهدوز
شهیدكلاهدوز
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید كامیاب
شهید كامیاب
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید غلامحسین آقاملائی
شهید غلامحسین آقاملائی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید حمید قلنبر
شهید حمید قلنبر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید شهریارخواجه حسنی
شهید شهریارخواجه حسنی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید زارع منصوری
شهید زارع منصوری
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید ایرج فیروزی
شهید ایرج فیروزی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید امیدی
شهید امیدی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه سوم شعبان
سوم شعبان
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه حنظله
حنظله
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه جعفر طیار
جعفر طیار
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه پده بلند علیا
پده بلند علیا
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه بیست و دوبهمن
بیست و دوبهمن
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه باران
باران
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه آیت الله مدرس
آیت الله مدرس
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه آیت الله غفاری
آیت الله غفاری
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه الزهرا (س)
الزهرا (س)
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دبستان کرمان رابر
مدرسه رضوان
رضوان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان رابر
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان رابر
مدرسه قائم (عج)
قائم (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان رابر
مدرسه فاطمة الزهرا (س)
فاطمة الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان رابر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر رابر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر رابر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر رابر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر رابر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.