سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر املش

مدرسه کاردانش مرحوم طالب پور
کاردانش مرحوم طالب پور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان املش
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان املش
مدرسه فنی مرحوم حقانی
فنی مرحوم حقانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان املش
مدرسه فنی وحرفه ای شهید رجائی
فنی وحرفه ای شهید رجائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان املش
مدرسه شهادت
شهادت
مختلط - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید پاهکیده 1
شهید پاهکیده 1
دخترانه - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید پاهکیده 2
شهید پاهکیده 2
دخترانه - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید پاهکیده 1
شهید پاهکیده 1
پسرانه - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید پاهکیده 2
شهید پاهکیده 2
پسرانه - دبستان گیلان املش
مدرسه گنجی هلو سرا سفلی
گنجی هلو سرا سفلی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید واعظ زاده
شهید واعظ زاده
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید نعمتی
شهید نعمتی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید نصوری
شهید نصوری
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید نجات الهی
شهید نجات الهی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید ناطق نوری
شهید ناطق نوری
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید مسلم فکری سرکله
شهید مسلم فکری سرکله
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید مرتضوی
شهید مرتضوی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید محمدحسین یوسف زاده
شهید محمدحسین یوسف زاده
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید محمد بخارائی
شهید محمد بخارائی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید گنجی
شهید گنجی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید کشوری هلو سرا
شهید کشوری هلو سرا
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید قنبر پور
شهید قنبر پور
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید قرباندوست
شهید قرباندوست
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید شهبازی
شهید شهبازی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید دکتر آیت
شهید دکتر آیت
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید خوش برش
شهید خوش برش
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید حسین خواه
شهید حسین خواه
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید تاتلی
شهید تاتلی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید بلوک
شهید بلوک
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید اکبر پور
شهید اکبر پور
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید اسماعیل میرزایی سیویر
شهید اسماعیل میرزایی سیویر
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید اسماعیل پور
شهید اسماعیل پور
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید اسد آبادی
شهید اسد آبادی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید ابوالقاسمی
شهید ابوالقاسمی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه سیزده آبان 1
سیزده آبان 1
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه آرمان
آرمان
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه امت آزار بن
امت آزار بن
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه امام مهدی (عج)
امام مهدی (عج)
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه ابوذر غفاری
ابوذر غفاری
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه 22 بهمن جور کاسر
22 بهمن جور کاسر
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه ولی عصر 2
ولی عصر 2
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه ولی عصر 1
ولی عصر 1
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه هفده شهریور 2
هفده شهریور 2
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه هشت شهریور 1
هشت شهریور 1
نامشخص - دبستان گیلان املش
مدرسه مقداد رمشایه
مقداد رمشایه
نامشخص - دبستان گیلان املش
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر املش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر املش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر املش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر املش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.