جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج

مدرسه کاردانش وحدت
کاردانش وحدت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش پیامبر اعظم
کاردانش پیامبر اعظم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش امام محمد باقر 2
کاردانش امام محمد باقر 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش امام محمد باقر
کاردانش امام محمد باقر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه کاردانش امام جعفرصادق (ع)
کاردانش امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه حرفه ای و بازرگانی حکمت
حرفه ای و بازرگانی حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فنی حرفه ای حدیث
فنی حرفه ای حدیث
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فنی حرفه ای امیرکبیر
فنی حرفه ای امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فنی و حرفه ای دارالفنون
فنی و حرفه ای دارالفنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه بازرگانی مهدیه
بازرگانی مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه حرفه ای و بازرگانی مائده
حرفه ای و بازرگانی مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه  امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه آل یاسین مادوان
آل یاسین مادوان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه بهار مزدک علیا
بهار مزدک علیا
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه گل یاس
گل یاس
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه جهادگران و فرهنگیان
جهادگران و فرهنگیان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه سلمان فارسی سرآبتاوه
سلمان فارسی سرآبتاوه
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه پارسا
پارسا
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه متین مزدک سفلی
متین مزدک سفلی
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه امام حسن مجتبی
امام حسن مجتبی
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه قائم 1
قائم 1
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه قائم 2
قائم 2
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه پارسا
پارسا
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه جهادگران و فرهنگیان
جهادگران و فرهنگیان
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه سلمان فارسی سرآبتاوه
سلمان فارسی سرآبتاوه
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه الهه نور
الهه نور
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه قرآنی صالحین
قرآنی صالحین
پسرانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید چراغعلی پرهود دره گرم
شهید چراغعلی پرهود دره گرم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید جهان آرا نجف آباد
شهید جهان آرا نجف آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید جوکار چشمه سیدی
شهید جوکار چشمه سیدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید جعفری لیشکان
شهید جعفری لیشکان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید پور علی چشمه خانی فیروزآباد
شهید پور علی چشمه خانی فیروزآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید پناهی مزدک
شهید پناهی مزدک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید پرهیزگار
شهید پرهیزگار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید پرست نقاره خانه
شهید پرست نقاره خانه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید پاشی کرد لاغری
شهید پاشی کرد لاغری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید پاشی راهمالی سفلی
شهید پاشی راهمالی سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید بهشتی سادات آباد
شهید بهشتی سادات آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید بهشتی خلف آباد
شهید بهشتی خلف آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید بهشتی پازنان
شهید بهشتی پازنان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید بخشایی چالبنیو
شهید بخشایی چالبنیو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید بخردی نیا
شهید بخردی نیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید باهنر موردراز سفلی
شهید باهنر موردراز سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید باهنر سردشت کالوس
شهید باهنر سردشت کالوس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید باهنر جدول غوره
شهید باهنر جدول غوره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید باهنر بید برزه
شهید باهنر بید برزه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید باهنر امیرآباد بابکان
شهید باهنر امیرآباد بابکان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید بازیر
شهید بازیر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید آیت صدیقی نژاد
شهید آیت صدیقی نژاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید آذرگون جهان آباد
شهید آذرگون جهان آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید ایزدپناه امیرآباد
شهید ایزدپناه امیرآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید اناهیده گردوه
شهید اناهیده گردوه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید الگامه
شهید الگامه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید افتخاری
شهید افتخاری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید اسماعیل پدرام فرد
شهید اسماعیل پدرام فرد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید اسدی دولت آباد
شهید اسدی دولت آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید اسداله هاشمی نیا کوشک علیا
شهید اسداله هاشمی نیا کوشک علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.