جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر اشکنان

مدرسه کار دانش فرزانه
کار دانش فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس اشکنان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه عترت 1
عترت 1
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید محمدی پور
شهید محمدی پور
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید پیگم کرده
شهید پیگم کرده
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه شهید آراسته
شهید آراسته
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه حجت بن الحسن (ع)
حجت بن الحسن (ع)
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه پیام انقلاب
پیام انقلاب
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان فارس اشکنان
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه فرزانگان 3
فرزانگان 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه فرزانگان 2
فرزانگان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه فرزانگان 1
فرزانگان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه خاتم الانبیاء (ص)
خاتم الانبیاء (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه حضرت فاطمه الزهراء (س)
حضرت فاطمه الزهراء (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه امام خمینی (ره) 1
امام خمینی (ره) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اشکنان
مدرسه آمنه
آمنه
دخترانه - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه صدیقه الطاهره
صدیقه الطاهره
دخترانه - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه ولی عصر(عج)
ولی عصر(عج)
پسرانه - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه محمد الشامسی
محمد الشامسی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه فرقانی
فرقانی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه شهدای مکه
شهدای مکه
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه پیام
پیام
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس اشکنان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر اشکنان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر اشکنان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر اشکنان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر اشکنان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.