سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

مدرسه آئین مهر
آئین مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه جهاد 2
جهاد 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید کریمی 1
شهید کریمی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید امامی 1
شهید امامی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه جوادالائمه
جوادالائمه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه تزکیه 2
تزکیه 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه الغدیر 1
الغدیر 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه رشد شکوفه
رشد شکوفه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه صادقی
صادقی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید هیدخ
شهید هیدخ
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید امامی
شهید امامی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید شرافتی
شهید شرافتی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه غفاری
غفاری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه مکتب الرضا
مکتب الرضا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه جهاد1
جهاد1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه یاران مهدی
یاران مهدی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهدای گلریز
شهدای گلریز
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه راه ایمان
راه ایمان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید رحمانی
شهید رحمانی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه تشیع
تشیع
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه پیام امام جواد
پیام امام جواد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه شهید کرکچی
شهید کرکچی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه فکر آذین
فکر آذین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 19
مدرسه ایساکو
ایساکو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 19
مدرسه شهید نصیرزاده
شهید نصیرزاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 19
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
پسرانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه حاج محمد تقی کرباسی
حاج محمد تقی کرباسی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه بابا طاهر
بابا طاهر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه ایمان
ایمان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهدای جعفرآباد
شهدای جعفرآباد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه عماریاسر 1
عماریاسر 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه امید کمایی مقدم
امید کمایی مقدم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه سمانه
سمانه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شریعت
شریعت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه کیهانی 1
کیهانی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه یاران مهدی
یاران مهدی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید سید حسن موسوی دوم
شهید سید حسن موسوی دوم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید نوتاش
شهید نوتاش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید کریمی 2
شهید کریمی 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه بنت الهدی اول
بنت الهدی اول
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه الغدیر اول
الغدیر اول
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید کریمی 1
شهید کریمی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه جهاد 2
جهاد 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه باقرالعلوم اول
باقرالعلوم اول
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید امامی 1
شهید امامی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید نواب صفوی 1
شهید نواب صفوی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه استادشهریار 1
استادشهریار 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه تزکیه 1
تزکیه 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید صادقی اول
شهید صادقی اول
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه شهید کرکچی
شهید کرکچی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
مدرسه تزکیه 2
تزکیه 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 19
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.