شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر بستان آباد

مدرسه قاضي طباطبائي
قاضي طباطبائي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه حوا
حوا
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهید خوش کلام
شهید خوش کلام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهید حاتم لویی
شهید حاتم لویی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهید آتشی
شهید آتشی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهداي محراب 1
شهداي محراب 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهدای کربلای امناب جدید
شهدای کربلای امناب جدید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهادت قوزلوجه
شهادت قوزلوجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شکوفه های عترت
شکوفه های عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه شجاعت
شجاعت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه سلمان فارسي تنور آغاج
سلمان فارسي تنور آغاج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه سرباز شهید
سرباز شهید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه سخاوت
سخاوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه زينبيه نوجه ده سادات
زينبيه نوجه ده سادات
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه زينبيه انباردان
زينبيه انباردان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه زينب کبري
زينب کبري
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه رمضان
رمضان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه رشدیه
رشدیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه خيام
خيام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه خزر
خزر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه خاتم
خاتم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه حبيب ابن مظاهر 1
حبيب ابن مظاهر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه چهارده خرداد
چهارده خرداد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه ثامن الائمه (ع)
ثامن الائمه (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه پرتو
پرتو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه بیست و دو بهمن
بیست و دو بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه بلال باشسيزکوه
بلال باشسيزکوه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه آیت ا... سعدی
آیت ا... سعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه ايثار
ايثار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه ایمان زیرکان
ایمان زیرکان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه انبیاء جوقان کوچک
انبیاء جوقان کوچک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه امانت جوقان بزرگ
امانت جوقان بزرگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه امامت کزبین
امامت کزبین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی بستان آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر بستان آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر بستان آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر بستان آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر بستان آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.