چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر نیشابور

مدرسه کاردانش شهید بدیع زاده
کاردانش شهید بدیع زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی نیشابور
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شریعتی
شریعتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی نیشابور
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی نیشابور
مدرسه کشاورزی
کشاورزی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی نیشابور
مدرسه زنده یاد زهرا سلطان خواهانی
زنده یاد زهرا سلطان خواهانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی نیشابور
مدرسه حرفه ای فارابی
حرفه ای فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی نیشابور
مدرسه خیر دکتر نظام الدین بقراط
خیر دکتر نظام الدین بقراط
پسرانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه بهاره سلیمی 1
بهاره سلیمی 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه ابراهیم آبادموری
ابراهیم آبادموری
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه احمد آباد
احمد آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه ارشاد سهل آباد
ارشاد سهل آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه آزادگان حسینی بلوک
آزادگان حسینی بلوک
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه آزادگان مبارکه
آزادگان مبارکه
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه امام حسن مجتبی سرآب چمبران
امام حسن مجتبی سرآب چمبران
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه امامیه
امامیه
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه ایمان داغی
ایمان داغی
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه امید انقلاب عباس آباد
امید انقلاب عباس آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه بشروی
بشروی
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه بهمان
بهمان
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه توحید مهدی آباد
توحید مهدی آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه جعفرآباد
جعفرآباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه جوری
جوری
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه حسین آباد چوقوکی
حسین آباد چوقوکی
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه حکیم آباد
حکیم آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه دربهشت
دربهشت
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه دهداروغه
دهداروغه
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه دهنو فیلخانه
دهنو فیلخانه
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه دهنولزگی
دهنولزگی
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید احمد جمال دولت آباد
شهید احمد جمال دولت آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه رحیم آباد گلشن
رحیم آباد گلشن
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه رهروان شهدای تورانی
رهروان شهدای تورانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه روح آباد
روح آباد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه سه گنبد
سه گنبد
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید رمضانعلی پیرانی
شهید رمضانعلی پیرانی
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه حجت 2
حجت 2
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه حصار بوژان
حصار بوژان
مختلط - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شطیطه
شطیطه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید باهنر 2
شهید باهنر 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه غلاث 1
غلاث 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید موسوی فر 1
شهید موسوی فر 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید نادری
شهید نادری
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید سید حسن مدرس
شهید سید حسن مدرس
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه ناصری
ناصری
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه ناهید نخودی
ناهید نخودی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه هجرت
هجرت
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهدای ابراهیمی
شهدای ابراهیمی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید الیشه 2
شهید الیشه 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید امامیان 1
شهید امامیان 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید خرمی 1
شهید خرمی 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید حسینی 1
شهید حسینی 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید سعادتی 1
شهید سعادتی 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید امینی 2
شهید امینی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید مصیب گلشنی
شهید مصیب گلشنی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه منتظریان 1
منتظریان 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه پروین مجتهد زاده
پروین مجتهد زاده
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید محمدی باغشن گچ 1
شهید محمدی باغشن گچ 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید آشنا حمید آباد
شهید آشنا حمید آباد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه شهید چمبری 1 رحمت آباد
شهید چمبری 1 رحمت آباد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه ابن سینا 2
ابن سینا 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه احمد عظیمی 1
احمد عظیمی 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه آزادی 2
آزادی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه بیست و دو بهمن 1
بیست و دو بهمن 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی نیشابور
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر نیشابور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر نیشابور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر نیشابور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر نیشابور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.