شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر پاکدشت

مدرسه فنی امام رضا (ع)
فنی امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران پاکدشت
مدرسه تربیت
تربیت
دخترانه - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه دین و دانش 1
دین و دانش 1
پسرانه - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه ولایت فقیه
ولایت فقیه
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه نور ولایت
نور ولایت
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مهر ولایت
مهر ولایت
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مهدی
مهدی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مرجانی 2
مرجانی 2
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مرجانی 1
مرجانی 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مرتضی هداوند میرزایی
مرتضی هداوند میرزایی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه محمدعلی جوان
محمدعلی جوان
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه کیاندخت
کیاندخت
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه کلینی 2
کلینی 2
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه کلینی 1
کلینی 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه قیام 15 خرداد 1
قیام 15 خرداد 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه قائم آل محمد (ص)
قائم آل محمد (ص)
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه فیضیه
فیضیه
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه فرشتگان آسمانی
فرشتگان آسمانی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه فتح حمامک
فتح حمامک
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه علمیه خسرو
علمیه خسرو
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه عارف
عارف
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهیدان حسن و مجتبی میرزایی
شهیدان حسن و مجتبی میرزایی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید یعقوبی 1
شهید یعقوبی 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید یداله آقایی
شهید یداله آقایی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید هداوند سوری
شهید هداوند سوری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید وحید قمی
شهید وحید قمی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید نصرت اله موسوی
شهید نصرت اله موسوی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید ناصر نجفی
شهید ناصر نجفی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید نادر طاهری
شهید نادر طاهری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید منوچهر سیاه منصوری
شهید منوچهر سیاه منصوری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید مصطفی صفری
شهید مصطفی صفری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید مسلم صادقی
شهید مسلم صادقی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید مرادی
شهید مرادی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید محمود کلانتری 1
شهید محمود کلانتری 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید محمود پازوکی
شهید محمود پازوکی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید محسن سیری
شهید محسن سیری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید ماشاءاله سلطانی
شهید ماشاءاله سلطانی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید قدوسی 1
شهید قدوسی 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید فتحعلی موسوی
شهید فتحعلی موسوی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید غلامرضا صادقی
شهید غلامرضا صادقی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید غربا
شهید غربا
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید عبادی
شهید عبادی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید صفر سیری
شهید صفر سیری
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید صارمی
شهید صارمی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید شهبازی
شهید شهبازی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید رضا پازوکی
شهید رضا پازوکی
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
مدرسه شهید رجائی 1
شهید رجائی 1
نامشخص - دبستان تهران پاکدشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر پاکدشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر پاکدشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر پاکدشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر پاکدشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.