شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر دیواندره

مدرسه کاردانش هاجر
کاردانش هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دیواندره
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دیواندره
مدرسه نساره
نساره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دیواندره
مدرسه کشاورزی نساره
کشاورزی نساره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دیواندره
مدرسه امام محمد غزالی
امام محمد غزالی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دیواندره
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
پسرانه - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه وریا
وریا
پسرانه - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شهدای گله سور
شهدای گله سور
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شهدای کرفتو
شهدای کرفتو
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شهدای حلبچه شکربلاغ
شهدای حلبچه شکربلاغ
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شهامت شالیشل
شهامت شالیشل
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شفاء قلعه ریحانه
شفاء قلعه ریحانه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شجاع آباد
شجاع آباد
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شاکرین خاکی بیگ
شاکرین خاکی بیگ
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه شادی گیزمل علیا
شادی گیزمل علیا
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سیدالشهداء حسین آبادمران
سیدالشهداء حسین آبادمران
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سمیه سراب قراخان
سمیه سراب قراخان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سلیمان خاطرکانی سید مراد
سلیمان خاطرکانی سید مراد
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سلمان قلعه جقه سفلی
سلمان قلعه جقه سفلی
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سروش نعل شکن
سروش نعل شکن
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سردار شهید جمیل شهسواری
سردار شهید جمیل شهسواری
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سردار شهید پرویز کاکسوندی
سردار شهید پرویز کاکسوندی
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سرباز شهید علی آبادیاپل
سرباز شهید علی آبادیاپل
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه سخاوت سه تپان
سخاوت سه تپان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه زنده یاد طالب مهدیفر
زنده یاد طالب مهدیفر
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه زکریای رازی کیله کبود
زکریای رازی کیله کبود
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه روح القدس قره دره
روح القدس قره دره
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه روح الامین قزلباغ
روح الامین قزلباغ
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه رمضان کانی سفیدکلکان
رمضان کانی سفیدکلکان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه رضوان قلعه جقه خاکی بیگ
رضوان قلعه جقه خاکی بیگ
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه رشادت خاله بازه
رشادت خاله بازه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه رسالت غیبی سور
رسالت غیبی سور
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه رحمت تگرباری
رحمت تگرباری
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه رافت گلانه
رافت گلانه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه راستین توکلان
راستین توکلان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه ذلکه
ذلکه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه دین و دانش باشقشلاق
دین و دانش باشقشلاق
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه دنیای شادی
دنیای شادی
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه دکتر محمد معین معین آباد
دکتر محمد معین معین آباد
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه دره ویان فارس
دره ویان فارس
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه درویشان
درویشان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه دانش دره اسب
دانش دره اسب
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه دانش آموز دره دزدان
دانش آموز دره دزدان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه خیبر قلعه کهنه پاپاله
خیبر قلعه کهنه پاپاله
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه خلفای راشدین گل قلعه
خلفای راشدین گل قلعه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه خاتم الانبیا ابراهیم آباد
خاتم الانبیا ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حمزه سیدالشهداء کپک
حمزه سیدالشهداء کپک
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حکمت تازه آباد وزیر
حکمت تازه آباد وزیر
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حزب الله قراتوره
حزب الله قراتوره
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حدیث قلعه گاه
حدیث قلعه گاه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حجت حاجی موسی
حجت حاجی موسی
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حجاب حیدر دیده بان
حجاب حیدر دیده بان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه حافظ هیجان
حافظ هیجان
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه جهاد جیران مینگه
جهاد جیران مینگه
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه جندالله گاو آهنتو
جندالله گاو آهنتو
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه جنت تازه آباد
جنت تازه آباد
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه جمهوری اسلامی جعفرآباد
جمهوری اسلامی جعفرآباد
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه توکل طیطاق
توکل طیطاق
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه تقوی احمدکر
تقوی احمدکر
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه تعلیم دوزخ دره
تعلیم دوزخ دره
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه تعاون تازه آباد محمد امین
تعاون تازه آباد محمد امین
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه پیوند انبارآب
پیوند انبارآب
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
مدرسه پیام قره غیبی
پیام قره غیبی
نامشخص - دبستان کردستان دیواندره
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر دیواندره را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر دیواندره انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر دیواندره ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر دیواندره را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.