چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مهاباد مهاباد

مدرسه کاردانش حاج صالح شاطری
کاردانش حاج صالح شاطری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه ابتکار
ابتکار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه دارلک
دارلک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه خورخوره
خورخوره
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه میرزا احمد قادری
میرزا احمد قادری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه محمود قاضی
محمود قاضی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه علم وصنعت
علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عرفان 2
عرفان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه شاطریان
شاطریان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه دور اندیش
دور اندیش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه نسیم دانش
نسیم دانش
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه انقلاب دریاس
انقلاب دریاس
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه دوازده فروردین 1
دوازده فروردین 1
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عفاف
عفاف
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه کیمیای دانش
کیمیای دانش
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه محمود صفا
محمود صفا
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه استقلال دریاس
استقلال دریاس
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه دوازده فروردین 2
دوازده فروردین 2
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه حاج عبداله رستم زاده
حاج عبداله رستم زاده
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه لاله
لاله
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه گوهر
گوهر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه گنجوی سیاقول جدید
گنجوی سیاقول جدید
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه گلهای اندیشه
گلهای اندیشه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه کیهان
کیهان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه کمال
کمال
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه کریم محمود نژاد
کریم محمود نژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه کریم مام احمدی آذر
کریم مام احمدی آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه قلم 2
قلم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه قلم
قلم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه قدس قزل قوپی
قدس قزل قوپی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه قدر
قدر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فلق
فلق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فرشته گاگش سفلی 2
فرشته گاگش سفلی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فرشته گاگش سفلی
فرشته گاگش سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فتح 1
فتح 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فاطمه حسینکه
فاطمه حسینکه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فاروق سرمرگان
فاروق سرمرگان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فارابی روستای خلیفه
فارابی روستای خلیفه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فاخر
فاخر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه غفور قشقنه سفلی
غفور قشقنه سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه غزالی
غزالی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عیسی کهنه ده حومه
عیسی کهنه ده حومه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه علیم 2
علیم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه علیم
علیم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه علی جعفری
علی جعفری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه علی
علی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عطارمیرگرو
عطارمیرگرو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عروج
عروج
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عدل سرخاب
عدل سرخاب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
مدرسه عبداله کرده
عبداله کرده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مهاباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مهاباد مهاباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مهاباد مهاباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مهاباد مهاباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مهاباد مهاباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.