پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر آذرشهر

مدرسه میثاق
میثاق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه وفایی
وفایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه رضوان
رضوان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه زینب
زینب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه رضوي
رضوي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهید فخر بناب
شهید فخر بناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه آرام نو
آرام نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه کوثر نبی
کوثر نبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه گلهای زندگانی
گلهای زندگانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه پویندگان
پویندگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه آذر دانش
آذر دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه گلهای شقایق
گلهای شقایق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه محمد طه
محمد طه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه پردیسان نوین
پردیسان نوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهید پورباقری
شهید پورباقری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه زهرای مرضیه (س)
زهرای مرضیه (س)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه فدک نور
فدک نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه مهاجری
مهاجری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه کبری
کبری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه علویه
علویه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه فلاح
فلاح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه مکتب زهرا
مکتب زهرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه اميد
اميد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه آيت الله سعيدي
آيت الله سعيدي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهيد حاجي پور
شهيد حاجي پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه سيد الشهداء (ع)
سيد الشهداء (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه باقر العلوم (ع)
باقر العلوم (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه خاتم الانبياء (ص)
خاتم الانبياء (ص)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه فارابي
فارابي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه پرورش آذرشهر
پرورش آذرشهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه عباسي آلمالوداش
عباسي آلمالوداش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه مولوي باداميار
مولوي باداميار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهریارهفت چشمه
شهریارهفت چشمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه رودکی خانمیر
رودکی خانمیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهید عرفان ممقان
شهید عرفان ممقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شکوه
شکوه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه ادب قرمزگل
ادب قرمزگل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه عسجدی خراجو
عسجدی خراجو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه انتظار زینت لو
انتظار زینت لو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه صالح کوخالو
صالح کوخالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شرافت دين آباد
شرافت دين آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه حقيقت گواهير
حقيقت گواهير
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه معصومه ممقان
معصومه ممقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه هدف خانقاه
هدف خانقاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه حسنيه 1ممقان
حسنيه 1ممقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه پيام پيرچوپان
پيام پيرچوپان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه 12فروردین قاضی جهان
12فروردین قاضی جهان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه نبوت جراغيل
نبوت جراغيل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه زاهد صفايش
زاهد صفايش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه استقلال ممقان
استقلال ممقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه هدايت قشقراء
هدايت قشقراء
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه ناصح هفت چشمه
ناصح هفت چشمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهید خرمدل ینگجه
شهید خرمدل ینگجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه شهدای قاضی جهان
شهدای قاضی جهان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه سردار ملی کلوانق
سردار ملی کلوانق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
مدرسه ایثار الوانق
ایثار الوانق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی آذرشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر آذرشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر آذرشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر آذرشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر آذرشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.