جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر قدس

مدرسه کاردانش کالجی
کاردانش کالجی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهر قدس
مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهر قدس
مدرسه کاردانش پژوهش 1
کاردانش پژوهش 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهر قدس
مدرسه کاردانش منتظر قائم (عج)
کاردانش منتظر قائم (عج)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران شهر قدس
مدرسه قدس
قدس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه پژوهش 2
پژوهش 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه قدس 2
قدس 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه قدس 1
قدس 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه شادروان سیامک محمودی
شادروان سیامک محمودی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه فنی نعیم
فنی نعیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی تهران شهر قدس
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
پسرانه - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه میر شفیعی ها
میر شفیعی ها
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه مهدی حاج مجیدی
مهدی حاج مجیدی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه قلم زرین
قلم زرین
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه قدس 2
قدس 2
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه فاخر
فاخر
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه طراوت
طراوت
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهیدان تقی زاده 2
شهیدان تقی زاده 2
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید نوروز علی حسینی
شهید نوروز علی حسینی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید معظم
شهید معظم
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید محمد طاهری
شهید محمد طاهری
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید محمد رضا اطاعتی
شهید محمد رضا اطاعتی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید عابد مسرور خواه 2
شهید عابد مسرور خواه 2
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید عابد مسرور خواه 1
شهید عابد مسرور خواه 1
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید سیاوش دالانداری
شهید سیاوش دالانداری
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید خرم بخت 2
شهید خرم بخت 2
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید بهمنش
شهید بهمنش
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید ایمانی
شهید ایمانی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهید احدی
شهید احدی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه شهدای معلم
شهدای معلم
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه حضرت زینب (س) 2
حضرت زینب (س) 2
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه حضرت زهرا (س) 2
حضرت زهرا (س) 2
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه حضرت آیت اله خامنه ای
حضرت آیت اله خامنه ای
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه حضرت امام جعفر صادق (ع)
حضرت امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه جواد الائمه (ع)
جواد الائمه (ع)
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه پردیس
پردیس
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه آئین مهرورزی
آئین مهرورزی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه افق
افق
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه اسد آبادی
اسد آبادی
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان تهران شهر قدس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر قدس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر قدس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر قدس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر قدس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.