سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قم شهر قم

مدرسه کاردانش زینب کبری (س)
کاردانش زینب کبری (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 4
مدرسه کاردانش طایقان
کاردانش طایقان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 4
مدرسه کاردانش عفت
کاردانش عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 4
مدرسه كاردانش تراشه
كاردانش تراشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 1
مدرسه کاردانش ادب
کاردانش ادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قم ناحیه 1
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه فخریه گیوه چیان
فخریه گیوه چیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه گیوه چی
گیوه چی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حاج علی محمدی کاشانی
حاج علی محمدی کاشانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه ایثار
ایثار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه قدس
قدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه حاج علی اکبرطالبی
حاج علی اکبرطالبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه حاج حبیب اله عبدالهی
حاج حبیب اله عبدالهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه تربیت بدنی شهید حیدریان
تربیت بدنی شهید حیدریان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه پارسیان
پارسیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه شهیدصدوقی (ره)
شهیدصدوقی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 4
مدرسه هنرمند
هنرمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید امرالهی
شهید امرالهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهید ملک لو
شهید ملک لو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه شهدای جهاد
شهدای جهاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 3
مدرسه فنی ولیعصر (عج)
فنی ولیعصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه فخری
فخری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه شهید مصطفی چمران
شهید مصطفی چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه رویش
رویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه علوم و فنون
علوم و فنون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه شهید زین الدین
شهید زین الدین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه سلطانی کرباسچی
سلطانی کرباسچی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه سلامت
سلامت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حاج محمد حسین صباری
حاج محمد حسین صباری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه برقعی
برقعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه بانو ربابه خوشرفتار
بانو ربابه خوشرفتار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه حرفه ای ميثاق
حرفه ای ميثاق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی قم ناحیه 1
مدرسه شهید گلدوست
شهید گلدوست
پسرانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه شهدای شلمچه 2
شهدای شلمچه 2
دخترانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه مائده قرآنی
مائده قرآنی
دخترانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه میرزای قمی
میرزای قمی
پسرانه - دبستان قم ناحیه 1
مدرسه دکتر محمد معین
دکتر محمد معین
دخترانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه پیامبراعظم 2
پیامبراعظم 2
دخترانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه تولیت 2
تولیت 2
دخترانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه محدثه
محدثه
دخترانه - دبستان قم ناحیه 3
مدرسه ثامن الحجج (ع)
ثامن الحجج (ع)
دخترانه - دبستان قم ناحیه 2
مدرسه ملا هادی سبزواری 1
ملا هادی سبزواری 1
پسرانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه تربیت حسینی
تربیت حسینی
پسرانه - دبستان قم ناحیه 4
مدرسه آیت الله بهاالدینی 1
آیت الله بهاالدینی 1
پسرانه - دبستان قم ناحیه 4
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قم شهر قم را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قم شهر قم انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قم شهر قم ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قم شهر قم را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.