جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه

مدرسه کاردانش کاوش
کاردانش کاوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید عبدالرضا بسامی
کاردانش شهید عبدالرضا بسامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش رسالت
کاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش میقات 1
کاردانش میقات 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوشه گندم 1
کاردانش خوشه گندم 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش تلاش 1
کاردانش تلاش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ابتکار 1
ابتکار 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجمسی
هنرهای تجمسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه موسی کلانتری
موسی کلانتری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایثارگران حضرت فاطمه (س)
ایثارگران حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایثارگران چمران 1
ایثارگران چمران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه فنی صنایع شیمیایی
فنی صنایع شیمیایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه جابری
جابری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایران
ایران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای یاس
حرفه‌ای یاس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه رستگار رجایی
رستگار رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه دکتر زنگنه
دکتر زنگنه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه آناهیتا قبائیان
آناهیتا قبائیان
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هود قیسوند
هود قیسوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه انفاق میرعزیزی علیا
انفاق میرعزیزی علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هجوم آباد
هجوم آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه انصار مریوانی بیدگل
انصار مریوانی بیدگل
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نیلاوره علیا
نیلاوره علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه انتظار
انتظار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نیكان
نیكان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه اناهیتا
اناهیتا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نوروز آباد
نوروز آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امین رجائی
امین رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نصر باهنر
نصر باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امید کرناچی
امید کرناچی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نساء عباس آباد
نساء عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امامت 3
امامت 3
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نجات شورابه
نجات شورابه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امامت 2
امامت 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نبوت باهنر
نبوت باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امامت 1
امامت 1
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نادری خواه 2
نادری خواه 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امام حسن عسگری (ع)
امام حسن عسگری (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه نادری خواه 1
نادری خواه 1
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امام حسن (ع) رجایی
امام حسن (ع) رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه میلاد نظرگاه
میلاد نظرگاه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امام حسن (ع) باهنر
امام حسن (ع) باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه میثم تمار رجائی
میثم تمار رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه الهام رجائی
الهام رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه مهین حدیدی گروه شهید باهنر
مهین حدیدی گروه شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه الهام
الهام
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه مهوان
مهوان
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.