چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر رفسنجان

مدرسه کاردانش شهید بصیرزاده
کاردانش شهید بصیرزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رفسنجان
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رفسنجان
مدرسه کاردانش اسلامی کار
کاردانش اسلامی کار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رفسنجان
مدرسه کاردانش طالقانی
کاردانش طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رفسنجان
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان رفسنجان
مدرسه فنی و حرفه ای امام رضا (ع)
فنی و حرفه ای امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه حرفه ای الغدیر
حرفه ای الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه کشاورزی امام حسین (ع)
کشاورزی امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه شهیدان طالبی
شهیدان طالبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه جلالی
جلالی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان رفسنجان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه دختران آفتاب
دختران آفتاب
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه علوی 1
علوی 1
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه علوی 2
علوی 2
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه حاج محمدرضا حسنی
حاج محمدرضا حسنی
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه وحدت مهمانشهر
وحدت مهمانشهر
دخترانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه علوی 1
علوی 1
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید پور جندقی
شهید پور جندقی
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه علوی 2
علوی 2
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه امام سجاد (ع) 2
امام سجاد (ع) 2
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه آزادگان سرچشمه
آزادگان سرچشمه
پسرانه - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه عدالت قاسم آباد حاجی
عدالت قاسم آباد حاجی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه عباس کامرانی
عباس کامرانی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه طلوع دانش
طلوع دانش
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه صادق الائمه رضوان
صادق الائمه رضوان
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شیخ فضل الله نوری 1
شیخ فضل الله نوری 1
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهیید مسعود نیک نفس
شهیید مسعود نیک نفس
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید نخعی
شهید نخعی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید ملایی
شهید ملایی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید محمد مهدی پرتوی
شهید محمد مهدی پرتوی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید محمد مکرمی
شهید محمد مکرمی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید محمد کمالی اسلام آباد
شهید محمد کمالی اسلام آباد
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید محمد علی اسماعیلی
شهید محمد علی اسماعیلی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید محمد عرب بازمانده
شهید محمد عرب بازمانده
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید مجید باقری چاروک
شهید مجید باقری چاروک
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید کامرانی
شهید کامرانی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید فلاحتی
شهید فلاحتی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علیپور همت آباد
شهید علیپور همت آباد
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی مرادی همت آبادنوق
شهید علی مرادی همت آبادنوق
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی کدخدایی
شهید علی کدخدایی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی غلامحسینی کریم آباد
شهید علی غلامحسینی کریم آباد
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی صفاری
شهید علی صفاری
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی صباغ
شهید علی صباغ
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی صاحبی سجادیه
شهید علی صاحبی سجادیه
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید علی اصغر عباسی
شهید علی اصغر عباسی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید عسکری داوران
شهید عسکری داوران
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید عرب بدوئی
شهید عرب بدوئی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید عرب بازمانده
شهید عرب بازمانده
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
مدرسه شهید عبدالمهدی حیدر رضایی
شهید عبدالمهدی حیدر رضایی
نامشخص - دبستان کرمان رفسنجان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر رفسنجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر رفسنجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر رفسنجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر رفسنجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.