جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار چابهار

مدرسه کاردانش فضيلت
کاردانش فضيلت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش پيام آوران
کاردانش پيام آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش آمنه (س)
کاردانش آمنه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کاردانش امام خمینی
کاردانش امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه دانشگاه
دانشگاه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فاروق اعظم (رض)
فاروق اعظم (رض)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه رقیه گلشهر
رقیه گلشهر
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فضیلت
فضیلت
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شجره طیبه
شجره طیبه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه گلهای بهشت شیلات
گلهای بهشت شیلات
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شجره طیبه
شجره طیبه
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه ابونصر فارابی
ابونصر فارابی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه یادگارامام (ره)
یادگارامام (ره)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه هفت تیرگورانکش عبدالرحمن
هفت تیرگورانکش عبدالرحمن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه هدایت چابهار
هدایت چابهار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه نیلوفران آبی
نیلوفران آبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه نرجسیه طیس
نرجسیه طیس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه میثم تمار دمبدف مرادی
میثم تمار دمبدف مرادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه موج ومرجان
موج ومرجان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه معلم کمبل محمد عظیم
معلم کمبل محمد عظیم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه مصباح الهدی
مصباح الهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه مروارید
مروارید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه محدثه 2
محدثه 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه محدثه 1
محدثه 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کمال هان
کمال هان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه کریمه اهل بیت (ع) رستگاران
کریمه اهل بیت (ع) رستگاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه قائم آل محمد
قائم آل محمد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فروغ فلق
فروغ فلق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه عمرخیام وشنام میرگل
عمرخیام وشنام میرگل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه عفت کمبل سلیمان
عفت کمبل سلیمان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه صدف
صدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شوق ساحل
شوق ساحل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید همت 1
شهید همت 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید نسترن خسروی
شهید نسترن خسروی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید میرحسینی دمبدف
شهید میرحسینی دمبدف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید مولوی حسین بر
شهید مولوی حسین بر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید محمد وطن خواه
شهید محمد وطن خواه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید قلنبر
شهید قلنبر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید فهمیده گورانکش
شهید فهمیده گورانکش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید عرب موذن
شهید عرب موذن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید عباس دوران وشنام دوشنبه
شهید عباس دوران وشنام دوشنبه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید صاحبی
شهید صاحبی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید سعیدی وشنام نوکور
شهید سعیدی وشنام نوکور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید حسین ریگی
شهید حسین ریگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان چابهار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار چابهار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار چابهار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار چابهار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر چابهار چابهار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.