شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر لاهیجان

مدرسه کاردانش فیض
کاردانش فیض
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان لاهیجان
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه ایوب
ایوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه پیش حرفه ای باغچه بان
پیش حرفه ای باغچه بان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه پیش حرفه ای ایوب
پیش حرفه ای ایوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه ایوب
ایوب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه کار دانش سما
کار دانش سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان لاهیجان
مدرسه  حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه معراج چهلستون
معراج چهلستون
مختلط - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه مقداد 1
مقداد 1
دخترانه - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه مرحوم شعاع
مرحوم شعاع
پسرانه - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه هدف
هدف
پسرانه - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه محمدی 1
محمدی 1
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه محمد علی سیروس
محمد علی سیروس
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه محمد تقی داور پناه
محمد تقی داور پناه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه کمیل گمل
کمیل گمل
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه کلینی کوه بنه
کلینی کوه بنه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه قائم منتظر دیزبن
قائم منتظر دیزبن
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه فلسطین پایین گلرودبار
فلسطین پایین گلرودبار
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه فضیلت 1
فضیلت 1
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه فاطمه پور خصالیان 2
فاطمه پور خصالیان 2
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه فاطمه پور خصالیان 1
فاطمه پور خصالیان 1
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه علم و دانش
علم و دانش
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه علامه بحر العلوم سوستان بالا
علامه بحر العلوم سوستان بالا
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه عباس پور خصالیان
عباس پور خصالیان
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه صنایع عباسی 1
صنایع عباسی 1
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه صائب کوشال
صائب کوشال
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شیخ مفید قصاب محله
شیخ مفید قصاب محله
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شیخ عبدالکریم حائری
شیخ عبدالکریم حائری
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید نادر خسرو پور
شهید نادر خسرو پور
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید نادر پور حسین
شهید نادر پور حسین
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید منصور میرزایی
شهید منصور میرزایی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید مرتضی آوینی
شهید مرتضی آوینی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید محمدرضا توسلی
شهید محمدرضا توسلی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید محمد شهبازی
شهید محمد شهبازی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید محمد شاداب
شهید محمد شاداب
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید مازیار براری کلشتاجان
شهید مازیار براری کلشتاجان
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید کشاورز 2
شهید کشاورز 2
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید کشاورز 1
شهید کشاورز 1
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید قرنی زمیدان
شهید قرنی زمیدان
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید علی حقیقی
شهید علی حقیقی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید عبدالرضا کریمی اسلامده بالا
شهید عبدالرضا کریمی اسلامده بالا
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید رمضان عباسی
شهید رمضان عباسی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید ذبیح اله فلاحی سرچشمه
شهید ذبیح اله فلاحی سرچشمه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید حسین بابایی
شهید حسین بابایی
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید حسن جوانمرد
شهید حسن جوانمرد
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید حاجی پور بیجاربنه
شهید حاجی پور بیجاربنه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهید بهمن وارسته سوخته کوه
شهید بهمن وارسته سوخته کوه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهدای توستان
شهدای توستان
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهدای تموشل
شهدای تموشل
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهدای آهندان
شهدای آهندان
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه سید قطب ایشکا
سید قطب ایشکا
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه سی ام تیر حاجی آباد
سی ام تیر حاجی آباد
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه سردار جنگل 2
سردار جنگل 2
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه سردار جنگل 1
سردار جنگل 1
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه سرای دانش
سرای دانش
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان گیلان لاهیجان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر لاهیجان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر لاهیجان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر لاهیجان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر لاهیجان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.