یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد

مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر باهنر
کاردانش دکتر باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کار دانش ریحانه
کار دانش ریحانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش اشرف زین اوقلی
کاردانش اشرف زین اوقلی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دیانت
کاردانش دیانت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش آل طه
کاردانش آل طه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش عارفه
کاردانش عارفه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش تدین
کاردانش تدین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش مرضیه
کاردانش مرضیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حافظ
کاردانش حافظ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش محمودیه 5
کاردانش محمودیه 5
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه کاردانش ابوریحان بیرونی
کاردانش ابوریحان بیرونی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهید محمود کاوه
کاردانش شهید محمود کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهدای پارسا
کاردانش شهدای پارسا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش جلیل نصیر زاده
کاردانش جلیل نصیر زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام جواد (ع)
کاردانش امام جواد (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج کریم رحیم زاده
کاردانش حاج کریم رحیم زاده
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش همت مردم
کاردانش همت مردم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش محمودیه 7
کاردانش محمودیه 7
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش نگاره
کاردانش نگاره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه کاردانش شهید یوسفی
کاردانش شهید یوسفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهیدان آرمین
کاردانش شهیدان آرمین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهدای فلسطینی
کاردانش شهدای فلسطینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش بهار
کاردانش بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش دکتر مولوی
کاردانش دکتر مولوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش محمودیه 1 خیامی
کاردانش محمودیه 1 خیامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش بنت الهدی 1
کاردانش بنت الهدی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه کاردانش رکاد
کاردانش رکاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه فنی و حرفه ای کار و اندیشه
فنی و حرفه ای کار و اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه ایمان و هنر
ایمان و هنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه فنی دارالفنون
فنی دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فنی و حرفه‌ای فاطمه الزهرا (س)
فنی و حرفه‌ای فاطمه الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی دارالفنون
فنی دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه عترت
عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه محمود زاده اسکویی 1
محمود زاده اسکویی 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید اول
شهید اول
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهیدان بانپور 1
شهیدان بانپور 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه طاهباز
طاهباز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه حاج ابوالقاسم عرفانی
حاج ابوالقاسم عرفانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه بصیرت
بصیرت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه تربیت بدنی فاضله
تربیت بدنی فاضله
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه تربیت بدنی الزهرا (س)
تربیت بدنی الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه‌ای بدیع
فنی و حرفه‌ای بدیع
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای حضرت حوا
حرفه‌ای حضرت حوا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه پسران آهسته گام 2 امام حسين (ع)
پسران آهسته گام 2 امام حسين (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فنی مولای متقیان
فنی مولای متقیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه برادران قفلی
برادران قفلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 7
مدرسه فنی شهید کاظمیان
فنی شهید کاظمیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید سید احمد محدث
شهید سید احمد محدث
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه جهان پهلوان تختی 1
جهان پهلوان تختی 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه ابتکار
ابتکار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید حاج مهدی عراقی 1
شهید حاج مهدی عراقی 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه شهید نواب اصفهانی
شهید نواب اصفهانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 5
مدرسه فنی شهید بهشتی
فنی شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 3
مدرسه نوآوران
نوآوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه فنی ایثارگران شهید کاوه
فنی ایثارگران شهید کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای آیت الله خامنه ای
فنی و حرفه‌ای آیت الله خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای ایثارگران شهید کاوه
حرفه‌ای ایثارگران شهید کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.